Leonardo da Vinci

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřený na návrh a realizaci datových spojení pomocí sítě Wi-fi. Hlavním cílem projektu je uvést žáky hlouběji do problematiky návrhů datových sítí pomocí bezdrátového spojení Wi-Fi. Dalším cílem je, aby si žáci sami mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé pracovní postupy a vypracovat závěrečné hodnocení, které bude prospěšné v dalším vzdělávání nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní žáky naší SŠ a samozřejmě budou zpřístupněné i veřejnosti. Projekt se uskuteční na Středném odborném učilišti pošt a telekomunikácií v Banské Bystrici v termínu 15. 3. 2010 – 28. 3. 2010 .

1. Prvořadým úkolem žáků bude po důkladném prozkoumání terénu a budov navrhnout co nejjednoduší řešení na realizaci a umístění požadovaných síťových prvků bezdrátové sítě.
2. Další úkol bude spočívat v tom, aby jednotlivé zařízení (směrové antény + další potřebné zařízení bezdrátové sítě) nainstalovali na potřebné místo.
3. Po úspěšné instalaci veškerých potřebných zařízení se nakonfiguruje router, který bude zabezpečovat přístup na Internet. Postupně se budou připojovat jednotlivé pracovní stanice a testovat jejich funkčnost.
4. Po uvedení této Wi-Fi sítě do provozu se vypracuje potřebná dokumentace (texty, foto) o tom jak se tato instalace Wi-Fi sítě realizovala. Dále bude obsahovat nastavení routeru, včetně popisu.
5. Dokumentace se na závěr vytiskne a vyváže.

 

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi