IROP

LogoMPR.jpg

LogoSOU.jpg

 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace realizuje projekt 

„Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost  a ICT při SŠ Čichnova Brno“

Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889“

Alokovaná částka: 35.997.671,70  Kč

Realizace: 06/2018 – 06/2019

Hlavním cílem projektu je vybudování nejmodernějšího technologického centra v rámci  České republiky , které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti a absorbovat nové technologické trendy v této oblasti. Toto kybernetické centrum bude schopno produkovat absolventy oboru kybernetické bezpečnosti a dalších ICT oborů, které základní principy kybernetické bezpečnosti rovněž potřebují ke správnému výkonu profese. Absolventi tohoto centra budou využitelní jak pro potřeby veřejnoprávních zaměstnavatelů, tak i pro soukromou podnikatelskou sféru.

Hlavní aktivity během realizace projektu:

  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
  • Pořízení vybavení budov a učeben