Technické vzdělávání - Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Název projektu: Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0030

Doba realizace projektu: duben 2012 až březen 2015

Projekt směřuje ke zkvalitnění odborných technických znalostí a zejména dovedností žáků střední odborné školy v návaznosti na kurikulární reformu. Současně si klade za cíl zvýšit motivaci žáků ZŠ ke studiu v technických oborech vzdělávání, jako jsou informační technologie, telekomunikace, elektrotechnika a výpočetní technika v úzké spolupráci s profesní sférou, formou technických kroužků, prezentací jednotlivých druhů profesí, odborných stáží a exkurzí.

 

tech vzd.jpg

               Zaměření Projektu

 

               Klíčové aktivity

 

               Propagace Projektu