Technické vzdělávání
Technické vzdělávání

 

ict.jpg

Název projektu: Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech
Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.16/01.0030

Doba realizace: duben 2012 až březen 2015

 

Cílem projektu je nejen zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v oblastech informačních technologií, telekomunikací, elektrotechniky a výpočetní techniky, ale i zvýšení kvality středního vzdělávání inovací 6 školních vzdělávacích programů s využitím nových technologií a metod s důrazem na rozvoj praktických kompetencí žáků ve spolupráci profesní sférou. Tím dojde ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů v budoucí praxi.

Druhou cílovou skupinou jsou pedagogové školy, kteří získají nové kompetence v oblasti multimediálních výukových metod a forem, které využijí při tvorbě nových vzdělávacích materiálů, které budou ověřovány ve výuce.

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu.

 

univ2_down.jpg