Multimédia – inovace výuky ve střední odborné škole

Multimédia – inovace výuky ve střední odborné škole

Název projektu: Multimédia – inovace výuky ve střední odborné škole

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0146

Doba realizace: březen 2010 až červen 2012

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality ve vzdělávání, ke které dojde inovací školních vzdělávacích programů naší školy. Cílem projektu je zvýšení kompetencí žáků ve využívání ICT pro další studium či uplatnění na trhu práce. Jedná se jak o využití multimediální výuky s podporou e-learningu, tak i o rozvoj prezentačních schopností, týmové práce, posílení jazykových i odborných kompetencí žáků. Druhou cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří získají nové kompetence v oblasti multimediálních výukových metod a forem. Využijí je při tvorbě nových vzdělávacích materiálů, které budou ověřovány ve výuce.

untitled3.jpg     Zaměření projektu

    Klíčové aktivity

    Propagace projektu

    Výstupy projektu