Multimédia
Multimédia – inovace výuky ve střední odborné škole

 

multimedia.png

Název projektu: Multimédia – inovace výuky ve střední odborné škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0146
Doba realizace: březen 2010 až červen 2012
Cílem projektu je zvýšení kompetencí žáků školy ve využívání ICT jako běžného pracovního nástroje pro další studium či uplatnění na trhu práce. Jedná se jak o využití multimediální výuky s podporou e-learningu, tak o rozvoj prezentačních schopností, týmové práce, posílení jazykových i odborných kompetencí žáků.

Druhou cílovou skupinou jsou pedagogové školy, kteří získají nové kompetence v oblasti multimediálních výukových metod a forme, ketré využijí při tvorbě nových vzdělávacích materiálů, které budou ověřovány ve výuce.
Podrobnější informace naleznete zde.

univ2_down.jpg