EdTRANS

 

V letošním školním roce proběhlo v rámci projektu EdTRANS transition from school to work  odborné jazykové vzdělávání pro učitele informačních technologií.

Učitelé odborných předmětů si prohlubovali a procvičovali anglickou odbornou terminologii prostřednictvím rozborů a překladů odborných textů a speciálních cvičení metodou přímé výuky i on-line. Absolvováním těchto kurzů získali a rozšířili si jazykové kompetence v angličtině pro obor, který denně vyučují v českém jazyce. Ve vzájemných diskusích a prezentacích vedených v anglickém jazyce si ověřili a upevnili znalosti anglické gramatiky a zásady korektní výslovnosti. Témata, která zaujala všechny absolventy kurzu, se týkala hardwaru a součástí počítačů a kabelů; nejdéle jsme se zabývali problematikou optických vláken.

EdTrans-KulatyStul.jpg EdTrans-KurzAjPed.jpg

 

Informace o projektu ke stažení zde.

Pozvánka ke kulatému stolu projektu EdTRANS ke stažení zde.