Co nebylo v učebnici

2018-Co_nebylo.jpg

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“


Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278
Žadatel: Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR,z.s.
Partner s finančním plněním: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice
Partneři bez finančního plnění:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.

Doba realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021

 

 


 

Informace o projektu

 

Anotace projektu:

Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

 

Více ke stažení zde.