Rozvoj dovedností v jazyce

logo-cichnova-nove-2011.jpg

Projekt: Rozvoj klíčových dovedností v cizích jazycích

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/01.152

Projekt bude realizován od dubna 2009 do září 2011


Projekt směřuje ke zkvalitnění cizojazyčné kompetence žáků střední odborné školy v jejich odbornosti
a znalosti příslušného jazykového areálu v návaznosti na kurikulární reformu.

Cílem projektu je podstatné zlepšení klíčových cizojazyčných dovedností žáků s  podporou e-learningu.     
 
pc.jpg
                     
                     Aktuálně                  
                    
                     Zaměření projektu 
 
                     Klíčové aktivity   
 
                     Propagace projektu