Centrum celoživotního učení

univ2.jpgŠkola je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací naleznete na http://www.nuov.cz/univ2k.

 

 

 

univ3.jpgŠkola je zapojena od 1. 5. 2012 do projektu UNIV 3.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz

 

Projekt UNIV 3 podporuje nabídku DV, zejména rekvalifikaci a proces uznávání výsledků předchozího učení:

 

a) tvorbu programů DV podle standardů NSK a vyhlášky 176/2009 Sb. 350 modulově uspořádaných programů DV podle standardů NSK bude po ukončení projektu sloužit všem subjektům realizujícím DV; programy zpřehlední průběh akreditací, podpoří využívání procesu uznávání výsledků předchozího učení.

 

b) ověřován í procesů uznávání podle zákona č. 179/20069 Sb. 600 ověřování procesu realizovaných v projektu bude sloužit:

– jako zpětná vazba pro tvůrce standardů NSK (dotváření či úprava standardů);

- ke zkvalitnění procesů uznávání systematickou přípravou pracovníků;

- jako východisko pro přípravu metodik pro realizaci uznávání pro ÚP.

 

c) modernizací procesů akreditací – vedle inovace či vytvoření metodik potřebných pro akreditaci rekvalifikačních programů a jejich kontrolu bude v projektu vytvořen elektronický systém pro přijímání žádostí o akreditace rekvalifikací

 

 

univ2_down.jpg