eTwinning

e-Twinning

Začínáme s novými projekty...

e-Twinning 2005/2006

Ve školním roce 2005/2006 pracovali naši studenti na projektu nazvaném Open Classroom, což byl projekt v e-Twinning (mezinárodní projekty prováděné pomocí počítačových sítí) s italskou školou Istituto di Istruzione Superiore Carlo Gemmellaro a švédskou školou Östrabo Yrkes. Do tohoto projektu jsme se pustili, abychom vytvořili výukové kurzy pro handicapované, kteří potřebují pomoc při organizaci a způsobech výuky a získávání dovedností. 20 studentů naší školy a stejný počet studentů z italské a švédské školy spolupracovalo po dobu šesti měsíců prostřednictvím videokonferencí a chatů na stejných úkolech. Naším cílem bylo rozšířit a upevnit znalosti výpočetní techniky získané ve vyučování, získávat kulturní a národní povědomí, porozhlédnout se po kulturních zvycích jiných národů a porovnat je se zvyky našimi, vytvořit nová mezinárodní přátelství a pomoci lidem, kteří to potřebují.

Pracovali jsme s novými počítačovými programy v jiném operačním systému, na nějž nejsou studenti zvyklí z vyučovacích hodin.

Za tento projekt jsme získali 2. místo v národní soutěži projektů za školní rok 2005/2006 a současně nám byla udělena cena eTwinning Quality Label.

quality_label.jpg etw_soutez.jpg

 

e-Twinning 2006/2007

 

Ve školním roce 2006/2007 jsme navázali na projekt E-Twinning školního roku 2006/2007 navazuje na předchozí školní rok a je nazván A Bridge to the Handicapped. V projektu bychom chtěli sestavit česko-italsko-anglický elektronický slovník termínů, které postižení nejčastěji užívají a které by byly užitečné i pro širší veřejnost.

 

e-Twinning 2007/2008

 

Mezinárodní e-Twinningový projekt „3 GREEN R“

Žáci ME2A v současné době pracují na projektu, jehož cílem je vytvořit krátký animovaný film s ekologickou tematikou. Jedná se o mezinárodní projekt a podílí se na něm dva další týmy ze škol v zemích, které jsou členy Evropské Unie: IES – SEP Mare de Déu de la Mercé (Barcelona – Španělsko) a BJC Rigas Skolenu Pils (Riga – Lotyšsko).

Výsledné filmy budou umístěny na společný web a měly by sloužit k propagaci ochrany života na Zemi. Skupina má zájem ucházet se o Quality label v rámci České republiky a celý projekt bude přihlášen do mezinárodní soutěže o tuto známku kvality.

Další informace lze nalézt v této prezentaci.

mus_film2.JPG
   

RIGA – červen 2008

Ve dnech 20. – 25.6. 2008 se skupinka studentů pracujících na projektu – Jakub Sedláček, Libor Horák a Jiří Doležal - vypravila se svojí koordinátorkou– B. Musiolkovou – do Lotyšska za svými projektovými partnery. Toto setkání se zrealizovalo díky dotaci, kterou škola na tento projekt obdržela od Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu DO SVĚTA.

Tato akce byla velmi úspěšná. Umožnila studentům osobně poznat studentky, jejich rodiče a koordinátorku Tanju Gvozdevu z rižské školy Rigas Skolenu Pils. Strávili s nimi téměř veškerý čas nejen při poznávání Rigy a části Lotyšska, ale také při práci na projektu, vyměňovali si zkušenosti z používání různých animačních technik a především si zdokonalovatli angličtinu, což byl jediný jazyk pro komunikaci.

Spolupráce bude pokračovat, protože naše škola zahájila další projekt s rižskou školou. Brněnská skupinka byla přijata vedením Rigas Skolenu Pils a v příštím roce do Brna přijedou studenti společně s koordinátorkou Tanjou. Bude-li zájem, českým studentům předvedou animační techniky jimi používané při tvorbě jednodušších i náročnějších kreslených filmů.

Další podrobnosti naleznete v prezentaci pdf.

etw2008.jpg

 

e-Twinning 2008/2009

 

BARCELONA – listopad 2008

Plánovat cestu do Španělska za projektovými partnery začali studenti hned na začátku nového školního roku. Za Klaudií Calvaréz Nogalés do školy Institut Politecnic de Formació Professional Mare de Déu de la Mercé se rozhodli odcestovat proto,
že to byl její nápad vytvořit animované filmy s tematikou životního prostředí. Český tým se připojil a byl uzavřen společný e-twinningový projekt. Setkání bylo příjemné i proto, že se studenti - Jakub Sedláček, David Němec a Tomáš Vostal - mohli porozhlédnout po škole a nahlédnout do učeben. Na škole se studují podobné obory - např. informatika, elektronika atd. Skupinka českých studentů s koordinátorkou byla také přijata vedoucím sekce animací a plánovala se další vzájemná spolupráce.

Barcelona se všem ihned zalíbila, všichni se tam brzy cítili jako doma a snažili se uvidět a projít co nejvíce zajímavých míst.
Je to město, kam určitě zamíří v příštím roce další studenti v rámci společné projektové spolupráce.

Další informace naleznete v prezentaci, vyberte si formát pps nebo ppsx.

bar1_2008.jpg bar2_2008.jpg bar3_2008.jpg bar4_2008.jpg
bar5_2008.jpg        

Návrh loga projektu „3 Green R”

Výsledkem česko-španělské spolupráce byl nápad Klaudie Nogales vytvořit logo pro společný projekt. Skupina studentů v Barceloně vytvořila řadu návrhů, z nichž se měl hlasováním jednotlivých mezinárodních týmů vybrat jeden nejlepší návrh. Nebyl to jednoduchý úkol, vybrat z tolika nápaditých jeden jediný. V březnu 2009 nám Klaudia sdělila výsledky. Posledního úkolu projektu se zhostil brněnský tým. Tím posledním bylo umístění výsledných filmů na webové stránky projektu (greenr.ic.cz), o které se o rok dříve postaral také brněnský tým. Tak vznikl ucelený stručný přehled aktivit a všem bylo najednou trochu líto, že všechno, co bylo projektem zadáno, je splněno.

Návrhy na logo projektu si můžete prohlédnout níže.

e-twinning_logo_01.jpg e-twinning_logo_02.jpg e-twinning_logo_03.jpg e-twinning_logo_04.jpg e-twinning_logo_05.jpg
   
e-twinning_logo_07.jpg e-twinning_logo_08.jpg e-twinning_logo_09.jpg e-twinning_logo_11.jpg e-twinning_logo_12.jpg
   
e-twinning_logo_14.jpg e-twinning_logo_15.jpg e-twinning_logo_16.jpg e-twinning_logo_17.jpg e-twinning_logo_18.jpg
   
e-twinning_logo_20.jpg e-twinning_logo_21.jpg e-twinning_logo_22.jpg e-twinning_logo_06.jpg e-twinning_logo_13.jpg      
e-twinning_logo_19.jpg              

 

e-Twinning 2009/2010

 

Certifikát Quality Label

Žákům naší školy z ME4A, kteří pracovali na e-Twinningovém mezinárodním projektu s názvem 3 Green R společně s týmy z Barcelony a Rigy, byl na konci září 2009 udělen Národním podpůrným střediskem v Praze certifikát kvality Quality Label. Národní certifikát kvality představuje ocenění skvělé práce školy a učitelů na e-Twinningových aktivitách a je veřejným uznáním, že usilují o vysokou kvalitu a otevřenost na poli evropské spolupráce. Slavnostní předání QL se uskuteční na národní konferenci na jaře roku 2010. etw_quality_label.jpg

etw_quality_label_certifikat.jpg

26. 3. 2010 na Národní e-twinningové konferenci ve Zlíně převzala koordinátorka projektu „Green R“ Bohuslava Musiolková ocenění Quality Label pro školní tým z ME4A. Prezentační materiál připravil žák Jakub Sedláček. Viz fotky a další dokumenty.


etw_quality_label_01.jpg etw_quality_label_02.jpg

etw_quality_label_03.jpg etw_quality_label_04.jpg etw_quality_label_05.jpg

etw_quality_label_06.jpg etw_quality_label_07.jpg

V srpnu 2010 bylo národním podpůrným střediskem Lotyšska uděleno totéž ocenění partnerskému týmu z BJC Rigas Skolenu pils, které převzala koordinátorka projektu Tanja Gvozdeva.

etw_quality_label_stamp.jpg

V tomto školním roce byl uzavřen další projekt s názvem E-digital dictionary společně s Gurprinar IMKB Teknik ve Endustri Meslek Lises (Istanbul, Turecko) a BJC Rigas Skolenu pils (Riga, Lotyšsko).

Dictionary of Ecology

Žáci PS3B a ME4A pracují v tomto školním roce na projektu s názvem Vizuální pomůcky pro žáky a učitele (Visual handbooks for students and teachers) ve spolupráci se školou Rigas Skolenu Pils z Lotyšska.
První vizuální pomůckou bude dvojjazyčná anglicko-česká terminologická příručka z ekologie. Měla by sloužit právě výuce ekologie a byla by postupně doplňována novými dokumenty z reálného prostředí. Prací na ní se propojí výuka angličtiny a ekologie. Nezbytnou součástí jsou také grafické práce. Grafiky se ujal žák 1. ročníku oboru MET1 Dan Hamerník, který má s podobnými projekty zkušenosti ze základní školy.
e-twinning_dictionary.jpg

The Czech and Moravian recipes

Žáci třídy PS3B se účastnili e-twiningového projektu, jehož cílem bylo seznámit žáky partnerské školy s tradičními českými a moravskými pokrmy. Výsledkem byla prezentace vytvořená v programu MS PowerPoint, kterou si můžete prohlédnout ve formátu .PDF zde.

 

e-Twinning 2010/2011

7. října 2010 byl projekt The 3 R's Project oceněn evropským certifikátem Quality Label.

etw_quality_label_certifikat_2010.jpg