Projekty

Škola je zapojena do celé řady krajských, národních či mezinárodních projektů. Na jejich realizaci se podílejí nejen pedagogové, ale i žáci školy. Cílem je, aby si žáci osvojili kompetence nejen pro profesní, ale i osobní život.To, jak se nám práce v této oblasti daří, Vám zprostředkovávají samotní tvůrci.