Schválené výkony

Schválené výkony pro školní rok 2019/2020

RVP

Obor

Délka
studia

Forma
studia

Výkony 2017/2018

18-20-M/01 Informační technologie

Kybernetická bezpečnost, Informační technologie

4

DE

60

26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik

Mechanik informačních technologií

4

DE

30

Mechanik zabezpečovacích zařízení

26-45-M/01 Telekomunikace

Mobilní aplikace

4

DE

30

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Logistika

4

DE

60

Bezpečnost dat

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Bankovnictví a pojišťovnictví

4

DE

30

37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

Logistika a přeprava

3

DE

30

26-59-H/01 Spojový mechanik

Inteligentní sítě a zařízení

3

DE

15

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik

3

DE

15

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

Zařízení sdělovací techniky

2

DENA

15

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

Zařízení sdělovací techniky

3

DANA

20

37-42-L/51 Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby

2

DENA

15

37-42-L/51 Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby

3

DANA

20

26-41-M/01 Elektrotechnika

Telematika v dopravě
(zkrácené studium)

1

ZKR

30

26-45-M/01 Telekomunikace

Informační a komunikační technologie

(zkrácené studium)

2 ZKR 30
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management kybernetické bezpečnosti

(zkrácené studium)

1 ZKR 30

Ing. Olga Hölzlová
ředitelka školy