Přijímací řízení

10. 5. 2019 Volná místa pro 2. kolo přijímacího řízení najdete zde.

20. 5. 2019 Výsledky II. kola přijímacího řízení do učebních oborů vzdělávání najdete zde.

 21. 5. 2019 Výsledky II. kola přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělávání najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.

Vedení školy


Vážení uchazeči o vzdělávání,

výsledky I. kola přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělávání dle RVP Telekomunikace a Mechanik elektrotechnik najdete zde.

Výsledky I. kola přijímacího řízení do nástavbového vzdělávání najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.

Vedení školy