Přijímací řízení

Vážení uchazeči o vzdělávání,

v úterý 23. dubna 2019 si můžete převzít rozhodnutí o vzdělávání do učebních oborů vzdělávání a zkráceného vzdělávání v době od 15.00 do 18.00 hodin.  V případě nezletilých uchazečů přebírají rozhodnutí zákonní zástupci uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů vzdělávání najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení do zkráceného vzdělávání najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.