Zkrácené studium

  STUDIJNÍ OBOR: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

            OBOR TELEMATIKA V DOPRAVÉ     

  „Ještě než jsem dokončil školu, již jsem měl podepsanou pracovní smlouvu!“ MARTIN, absolvent oboru (video)

obo_2012_td1.jpg  

POPIS OBORU TELEMATIKA V DOPRAVĚ

Jednoleté pomaturitní studium s možností získání dalšího maturitního vysvědčení pro absolventy maturitního studia elektro-slaboproud.

Obor je zaměřen na moderní technologie elektrických a ektronických sdělovacích a zabezpečovacích systémů v dopravní infrastruktuře.

Absolvent se může uplatnit jako technik montáže, oživování a servisu zabezpečovacích a sdělovacích systémů na pozemních komunikacích, v metru, na železnici či v letecké dopravě.

Absolventi tohoto oboru jsou velice žádáni na trhu práce.

Mezi jejich zaměstnavatele patří např.: AŽD Praha s.r.o.; AK signal a.s.; ABB s.r.o.; České dráhy, a.s.; Dopravní podnik města Brna, a.s.; Dopravoprojekt Brno a.s.; Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace aj.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku k jednoletému studiu si můžete stáhnout zde.

Přijímací zkoušky se nekonají, přijetí je na základě úspěšně vykonané maturitní zkoušky (obor elektro - slaboproud). Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je ve školním roce 2017/2018 30 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia. 

Cizí jazyk I
   3  
Tělesná výchova 2  
Zabezpečovací technika
9  
Sdělovací technika 5  
Datové sítě
5  
Praktické vyučování 9