Učební obor

  STUDIJNÍ OBOR: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

        OBOR MECHANIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ      

  UČEBNÍ OBOR: 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

„Ještě než jsem dokončil školu, již jsem měl podepsanou pracovní smlouvu!“ MARTIN, absolvent oboru (video)


zze.jpgObor:  ELEKTROMECHANIK

Obor je zaměřen na údržbu a opravu elektrických a elektronických zabezpečovacích a sdělovacích systémů. Studium je zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Absolvent najde uplatnění u firem, které se zabývají technickým zabezpečením provozu na pozemních komunikacích, v metru, na železnici a v letecké dopravě. Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: AŽD Praha s.r.o.; AK signal a.s.; ABB s.r.o.; České dráhy, a.s.; Dopravní podnik města Brna, a.s.; Dopravoprojekt Brno a.s.; Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace aj.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

V průběhu vzdělávání mohou žáci získat stipendium Správy železniční dopravní cesty, s. o.

 

Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu Zařízení sdělovací techniky, které je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ. Orientační průměr je do 2,7. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 15 žáků.

 

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

 

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 6 Ekonomika 2
Cizí jazyk 6 Základy elektrotechniky 4
Občanská nauka 3 Elektronika
4
Fyzika 2 Elektrická měření
4(2)
Chemie a ekologie 2 Technická dokumentace 2
Matematika 6 Zabezpečovací technika 6
Tělesná výchova 6 Sdělovací technika 5
Informační a komunikační technologie 3(3) Odborný výcvik 36(36)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.