Učební obor

  STUDIJNÍ OBOR: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

        OBOR MECHANIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ      

  UČEBNÍ OBOR: 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

„Ještě než jsem dokončil školu, již jsem měl podepsanou pracovní smlouvu!“ MARTIN, absolvent oboru (video)


zze.jpgObor:  ELEKTROMECHANIK

Obor je zaměřen na údržbu a opravu elektrických a elektronických zabezpečovacích a sdělovacích systémů. Studium je zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Absolvent najde uplatnění u firem, které se zabývají technickým zabezpečením provozu na pozemních komunikacích, v metru, na železnici a v letecké dopravě. Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: AŽD Praha s.r.o.; AK signal a.s.; ABB s.r.o.; České dráhy, a.s.; Dopravní podnik města Brna, a.s.; Dopravoprojekt Brno a.s.; Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace aj.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

V průběhu vzdělávání mohou žáci získat stipendium Správy železniční dopravní cesty, s. o. nebo Českých drah, a. s.

 

Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu Zařízení sdělovací techniky, které je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ. Orientační průměr je do 2,7. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Pro školní rok 2019/2020 přijímáme 15 žáků.

 

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

 

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 6 Ekonomika 2
Cizí jazyk 6 Základy elektrotechniky 4
Občanská nauka 3 Elektronika
4
Fyzika 2 Elektrická měření
4(2)
Chemie a ekologie 2 Technická dokumentace 2
Matematika 6 Zabezpečovací technika 6
Tělesná výchova 6 Sdělovací technika 5
Informační a komunikační technologie 3(3) Odborný výcvik 36(36)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.