Studijní obor

  STUDIJNÍ OBOR: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

            OBOR MECHANIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ      

  UČEBNÍ OBOR: 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

            OBOR ELEKTROMECHANIK

 

„Ještě než jsem dokončil školu, již jsem měl podepsanou pracovní smlouvu!“ MARTIN, absolvent oboru (video)

 

obo_2012_td2.jpg          

POPIS OBORU MECHANIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Obor je zaměřen na moderní technologie elektrických a elektronických sdělovacích a zabezpečovacích systémů v dopravní infrastruktuře.

Absolventi se mohou uplatnit jako technici montáže, oživování a servisu zabezpečovacích a sdělovacích systémů na pozemních komunikacích, v metru, na železnici či v letecké dopravě a jsou velice žádáni na trhu práce.

Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC - IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: AŽD Praha s.r.o.; AK signal a.s.; ABB s.r.o.; České dráhy, a.s.; Dopravní podnik města Brna, a.s.; Dopravoprojekt Brno a.s.; Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

V průběhu vzdělávání mohou žáci získat stipendium Správy železniční dopravní cesty, s. o. nebo Českých drah, a. s.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 52%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.


Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro obě zaměření oboru pro školní rok 2018/2019 30 žáků. 

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia. 

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 12 Elektronika 3
Cizí jazyk I. 12(12) Elektrická měření 3
Konverzace v cizím jazyce I. 2(2) Technické kreslení 2(1)
Dějepis 2 Číslicová technika 4
Občanská nauka 3 Sdělovací technika 4
Fyzika 4 Zabezpečovací technika 5
Chemie a ekologie 2 Informační sítě 4
Matematika 12 Odborný výcvik 31(31)
Tělesná výchova 8 Matematický seminář 2(2)
Informační a komunikační technologie 8(8)
 
Ekonomika 3

Základy elektrotechniky 5

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.