Studijní obor

  STUDIJNÍ OBOR: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

            OBOR MECHANIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ      

  UČEBNÍ OBOR: 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

            OBOR ELEKTROMECHANIK

 

„Ještě než jsem dokončil školu, již jsem měl podepsanou pracovní smlouvu!“ MARTIN, absolvent oboru (video)

 

obo_2012_td2.jpg          

POPIS OBORU MECHANIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Obor je zaměřen na moderní technologie elektrických a elektronických sdělovacích a zabezpečovacích systémů v dopravní infrastruktuře.

Absolventi se mohou uplatnit jako technici montáže, oživování a servisu zabezpečovacích a sdělovacích systémů na pozemních komunikacích, v metru, na železnici či v letecké dopravě a jsou velice žádáni na trhu práce.

Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC - IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: AŽD Praha s.r.o.; AK signal a.s.; ABB s.r.o.; České dráhy, a.s.; Dopravní podnik města Brna, a.s.; Dopravoprojekt Brno a.s.; Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

V průběhu vzdělávání mohou žáci získat stipendium Správy železniční dopravní cesty, s. o.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 52%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.


Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro obě zaměření oboru pro školní rok 2018/2019 30 žáků. 

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia. 

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 12(2) Elektronika 3
Cizí jazyk I. 12 Elektrická měření 5(3)
Konverzace v cizím jazyce I. 2 Technické kreslení 2(1)
Dějepis 2 Číslicová technika 4
Občanská nauka 3 Sdělovací technika 4
Fyzika 4 Zabezpečovací technika 8
Chemie a ekologie 2 Informační sítě 4
Matematika 12 Odborný výcvik 31(31)
Tělesná výchova 8(8) Matematický seminář 2(2)
Informační a komunikační technologie 8(8)
 
Ekonomika 3

Základy elektrotechniky 5

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.