Certifikované vzdělávání

Věřte sami sobě, objevte své možnosti

Chcete zlepšit své pracovní postavení? Chcete dělat něco jiného?

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy
kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli.

Jaké možnosti Vám nabízíme? Jaké znalosti a dovednosti musíte prokázat?

Jsme autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace:

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Správce sítí pro malé a střední organizace

Pracovník poštovní přepážky univerzální

Poštovní doručovatel

Pracovník vnitřní poštovní služby II

Další informace Vám poskytne Ing. Marie Potůčková, zástupce ředitele.