DB2

DB2 Elite for Academics

Společnost IBM je významnou světovou softwarovou firmou, známou mj. databázovým systémem IBM DB2, ale též rozsáhlou podporou podnikových systémů. Škola dlouhodobě usiluje o co největší sepětí s firemní praxí.

Velkou příležitostí pro žáky školy je účast v programu DB2 Elite for Academics firmy IBM. Pomocí originálních výukových materiálů IBM tak mají možnost seznámit se nejen s technologií DB2, ale ti nejlepší mají možnost díky firmě IBM i zdarma složit certifikační zkoušku 000-730.