Zkrácené studium
STUDIJNÍ OBOR:

26-45-M/01 Telekomunikace

OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)


obo_2012_tel3.jpg  

POPIS OBORU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Pomaturitní dvouletý vzdělávací program je určen zejména absolventům, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou všeobecného zaměření.

Studiem lze získat další maturitní vysvědčení z oblasti počítačových sítí a elektronických komunikací. Absolventi jsou v současné době velice žádáni na trhu práce.

Obor reaguje na současné vývojové trendy v oblasti prostředků informačních a komunikačních technologií.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Předmětem studia jsou přenosové technologie a systémy používané v globálních sítích včetně jimi poskytovaných služeb.

Absolventi najdou uplatnění na pozici techniků a manažerů u společností provozujících pevné i mobilní komunikační sítě, digitální televizní vysílání či u poskytovatelů Internetu, dále se mohou uplatnit jako správci počítačových sítí celosvětových dohledových center.

Výuka probíhá ve spolupráci s významnými partnery, kteří se pohybují na trhu práce. Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC – IT Essentials I  a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA nebo databázových systémů DB2.

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu žáci nacházejí uplatnění  u firmem jako je např.:  IBM Česká republika, spol. s.r.o.; AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s.r.o.; TELEXICON, s.r.o. aj.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke dvouletému studiu si můžete stáhnout zde.  

Přijímací zkoušky se nekonají, přijetí je na základě úspěšně vykonané maturitní zkoušky. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 30 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia. 

Povinné vyučovací předměty  
Anglický jazyk    6  
Tělesná výchova 4  
Programování 6 (6) 
Databáze   2(2)  
Základy elektrotechniky
8  
Technické kreslení 2  
Hardware 7  
Telekomunikační systémy
6  
Operační systémy
5  
Datové sítě
6  
Praktické vyučování 12(12)