Učební obor

 

 STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

26-45-M/01 Telekomunikace

OBOR MOBILNÍ APLIKACE

 

 UČEBNÍ OBOR:

26-59-H/01 spojový mechanik

OBOR INTELIGENTNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

 

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)

obo_2012_tel2.jpg   

POPIS OBORU INTELIGENTNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních a zabezpečovacích zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích.

Absolvent najde uplatnění jako montážní nebo servisní pracovník firem, které se zabývají technologiemi datových přenosů, inteligentním zabezpečením objektů atd.

Po získání výučního listu mohou žáci pokračovat v nástavbovém maturitním studiu Zařízení sdělovací techniky, které je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou.  

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s r.o. aj.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ. Orientační průměr je do 2,7. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování.
Pro školní rok 2019/2020 přijímáme ke vzdělávání 15 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

 

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 6 Ekonomika 2
Cizí jazyk I 6 Základy elektrotechniky 4
Občanská nauka 3 Elektronika 4
Fyzika 2 Elektrická měření
4(2)
Chemie a ekologie 2 Technická dokumentace
2
Matematika 6 Spojovací technika 6
Tělesná výchova 6 Sdělovací sítě 5
Informační a komunikační technologie 3(3) Odborný výcvik 36(36)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.