Obory vzdělání

 STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

26-45-M/01 Telekomunikace

OBOR MOBILNÍ APLIKACE

 

 UČEBNÍ OBOR:

26-59-H/01 spojový mechanik

OBOR INTELIGENTNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

 

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)

26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE

obo_2012_lf1.jpg
  

POPIS OBORU MOBILNÍ APLIKACE

Obor reaguje na současné vývojové trendy v oblasti prostředků informačních technologií a komunikačních technologií. Předmětem studia je programování mobilních aplikací na základě znalostí technologií a přenosových systémů. Absolventi mohou najít uplatnění jako programátoři aplikací, popřípadě technici či manažeři u společností provozujících pevné i mobilní komunikační sítě. V současné době jsou programátoři mobilních aplikací velice žádáni na trhu práce.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 

Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC – IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA a databázového systému DB2.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.


Výuka probíhá ve spolupráci s celou řadou významných partnerů, potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů jako jsou např.:  IBM Česká republika, spol. s.r.o.; AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 53%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 30 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty


Český jazyk a literatura 12 Základy elektrotechniky 5
Cizí jazyk I. 12 Elektrická měření
5(3)
Konverzace v cizím jazyce I
2
Digitální technika
 11(5)
Cizí jazyk II
8 Maturitní projekt
2(2)
Dějepis 2 Technické kreslení
2(1)
Občanská nauka 3 Telekomunikační systémy 7(3)
Fyzika 4 Operační systémy 6(4)
Chemie a ekologie 3 Datové sitě 4(1)
Matematika 14 Programování
9(9)
Matematický seminář 1(1) Databázové systémy    2(2)
Tělesná výchova 8    
Informační a komunikační technologie 3(3)    
Ekonomika 3    

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.