Obory vzdělání

 STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

26-45-M/01 Telekomunikace

OBOR MOBILNÍ APLIKACE

 

 UČEBNÍ OBOR:

26-59-H/01 spojový mechanik

OBOR INTELIGENTNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

 

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)

26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE

obo_2012_lf1.jpg
  

POPIS OBORU MOBILNÍ APLIKACE

Obor reaguje na současné vývojové trendy v oblasti prostředků informačních technologií a komunikačních technologií. Předmětem studia je programování mobilních aplikací na základě znalostí technologií a přenosových systémů. Absolventi mohou najít uplatnění jako programátoři aplikací, popřípadě technici či manažeři u společností provozujících pevné i mobilní komunikační sítě. V současné době jsou programátoři mobilních aplikací velice žádáni na trhu práce.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 

Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC – IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA a databázového systému DB2.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.


Výuka probíhá ve spolupráci s celou řadou významných partnerů, potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů jako jsou např.:  IBM Česká republika, spol. s.r.o.; AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 53%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 30 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty


Český jazyk a literatura 12(2) Základy elektrotechniky 5
Cizí jazyk I. 12 Programování 9(9)
Cizí jazyk II. 8 Elektrická měření   5(3)
Konverzace v cizím jazyce I. 2 Technické kreslení 2(1)
Dějepis 2 Hardware 7
Občanská nauka 3 Telekomunikační systémy 6
Fyzika 4 Operační systémy 4
Chemie a ekologie 3 Datové sitě 5
Matematika 14 Praktické vyučování 12 (12)
Tělesná výchova 8 Databázové systémy  2
Informační a komunikační technologie 4(4) Matematický seminář 2(2)
Ekonomika 3    

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.