Nástavbové studium
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

26-41-L/51 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)

obo_2012_tel2.jpg   POPIS OBORU ZAŘÍZENÍ SDĚLOVACÍ TECHNIKY, nástavbové studium

Maturitní studium pro absolventy tříletých učebních oborů dle NV č. 689/2004 Sb. v platném znění, např. spojový mechanik, elektromechanik, elektrikář, elektrikář silnoproud.

Obor reaguje na současné vývojové trendy v oblasti prostředků informačních technologií a jejich komunikace. Po maturitě najdou žáci uplatnění na pozici techniků a manažerů u společností provozujících pevné i mobilní telekomunikační sítě nebo u poskytovatelů Internetu. Dále se mohou uplatnit jako všestranní odborníci v oblasti informačních technologií.
Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj.

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Nástavbové studium je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou. Jedná se o navazující studium jen pro obor spojový mechanik - inteligentní sítě a zařízení.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku k dennímu studiu si můžete stáhnout zde. Přihlášku k dálkovému studiu si můžete stáhnout zde.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě profilových předmětů (ČJL, CJ, M, ELN) a přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. . Pro školní rok 2019/2020 přijímáme 15 žáků do denní formy vzdělávání a 20 žáků do dálkové formy vzdělávání.

Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 8
Matematika 9
Fyzika 2
Tělesná výchova 4
Informační a komunikační technologie 6(6)
Technické kreslení 2
Elektrická měření 4(2)
Elektronika 8
Telekomunikační systémy 8
základy práva 2
Praktické vyučování 4(4)
Matematický seminář 2(2)