Učební obor
OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

OBOR LOGISTIKA

 

TENTO UČEBNÍ OBOR

37-51-H/01 MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY

OBOR LOGISTIKA A PŘEPRAVA

 

„Čichnovka je taková moje srdeční záležitost, šla bych na ni znovu s nadšením“ HANKA, absolventka oboru (video)


pps2.jpg POPIS OBORU LOGISTIKA A PŘEPRAVA

Vzdělávací program připravuje odborníky pro oblast poštovních služeb, zpracování, přepravy a dodávání zásilek. Absolvent ovládá odborné znalosti z těchto oblastí, informační a komunikační technologie, orientuje se v dopravní a přepravní světové i vnitrostátní síti, v provozních předpisech a služebních podmínkách a služebních pomůckách.

Studium je zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu Poštovní provoz, které je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ. Orientační průměr je do 2,7. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Pro školní rok 2018/2019 přijímáme ke vzdělávání 30 žáků.

Povinné vyučovací předměty   Informační a komunikační technologie 3(3)
Český jazyk a literatura 6 Obchodní administrativa 3(3)
Cizí jazyk 6(6) Ekonomika 4
Občanská nauka 3 Zeměpis 8
Základy přírodních věd 3 Poštovní provoz a přeprava 9
Matematika 6 Psychologie 1
Tělesná výchova 6 Odborný výcvik 38(38)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.