Obory vzdělání

OTEVÍRÁME TENTO STUDIJNÍ OBORY:

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

OBOR LOGISTIKA

 

TENTO UČEBNÍ OBOR

37-51-H/01 MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY

OBOR LOGISTIKA A PŘEPRAVA

 

„Čichnovka je taková moje srdeční záležitost, šla bych na ni znovu s nadšením“ HANKA, absolventka oboru (video)

 

obo_2012_lf1.jpg   POPIS OBORU  LOGISTIKA

Obor je zaměřen na základní činnosti spojené s organizací, plánováním, řízením a přepravou materiálu a informací v optimálním čase, na správné místo s minimálními náklady. Součástí oboru jsou také zasilatelské služby – tzn. uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů, zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy a dalších činností.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi tohoto oboru nachází uplatnění jako logistici v dopravě a přepravě, manažeři logistiky ve firmách zaměřených na vnitrostátní a mezinárodní logistické služby, v zasilatelských /spediterských/ firmách.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna; Global Tele Sales Brno s.r.o. a Lufthansa company; Česká pošta, s.p.; PPL CZ s.r.o. aj.

banner_posta 

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 47%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde. Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je pro obě zaměření oboru ve školním roce 2018/2019 celkem 60 žáků.


V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 12(12) Obchodní administartiva
4(4)
Cizí jazyk I 12 Ekonomika
7
Konverzace v cizím jazyce I 2 Právní nauka
2
Cizí jazyk II 8 Marketing a management
1
Dějepis 2 Poštovní a finanční služby
6
Občanská nauka 2 Logistika a zasilatelství
10
Základy přírodních věd 4 Praktické vyučování
19(19)
Matematika 12 Zeměpis
8
Tělesná výchova 8 Aplikovaná psychologie         2
Informační a komunikační technologie
5(5) Matematický seminář 2(2)

 

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.