Obory vzdělání

OTEVÍRÁME TENTO STUDIJNÍ OBORY:

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

OBOR LOGISTIKA

 

TENTO UČEBNÍ OBOR

37-51-H/01 MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY

OBOR LOGISTIKA A PŘEPRAVA

 

„Čichnovka je taková moje srdeční záležitost, šla bych na ni znovu s nadšením“ HANKA, absolventka oboru (video)

 

obo_2012_lf1.jpg   POPIS OBORU  LOGISTIKA

Obor je zaměřen na základní činnosti spojené s organizací, plánováním, řízením a přepravou materiálu a informací v optimálním čase, na správné místo s minimálními náklady. Součástí oboru jsou také zasilatelské služby – tzn. uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů, zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy a dalších činností.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi tohoto oboru nachází uplatnění jako logistici v dopravě a přepravě, manažeři logistiky ve firmách zaměřených na vnitrostátní a mezinárodní logistické služby, v zasilatelských /spediterských/ firmách.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna; Global Tele Sales Brno s.r.o. a Lufthansa company; Česká pošta, s.p.; PPL CZ s.r.o. aj.

banner_posta 

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 47%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je pro obě zaměření oboru ve školním roce 2019/2020 celkem 60 žáků.


V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Informační a komunikační technologie 3(3)
Český jazyk a literatura 12 Obchodní administrativa
5(5)
Cizí jazyk I 12(12) Ekonomika
8
Konverzace v cizím jazyce I 2(2) Právní nauka
4
Cizí jazyk II 8(8) Marketing a management
4
Dějepis 2 Logistika 12
Občanská nauka 2 Praktické vyučování
19(19)
Základy přírodních věd 4 Zeměpis
8
Matematika 12 Aplikovaná psychologie
2
Matematický seminář
1(1)
   
Tělesná výchova
8


 

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.