Nástavbové studium

37-42-L/51 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

        LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

studijní obor pro úspěšné absolventy 3-letého učebního oboru:
MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY(kód 37-51-H/001, 37-51-H/01)

obo_2012_lf2.jpg  

POPIS OBORU LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

Maturitní studium pro absolventy tříletého učebního oboru manipulant poštovního provozu a přepravy nebo železničář.

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon poštovních a peněžních služeb v poštovnictví a v drobném bankovnictví. Absolventi zvládají provozní technologie poštovních a peněžních služeb, práci s technickými provozními prostředky, obchodně-podnikatelské, administrativní a organizační činnosti a doplňuje znalosti a dovednosti získané v tříletém učebním oboru.

Nástavbové studium je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.


Absolventi oboru se uplatní zejména v odvětví poštovnictví, v podnicích přepravních služeb, v drobném bankovnictví. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v dalších povoláních zaměřených na administrativní a ekonomické činnosti ve všech právních formách podnikatelských subjektů.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např. ČSOB, a.s – Poštovní spořitelna; Global Tele Sales Brno s.r.o. a Lufthansa company; Česká pošta, s.p.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
Přihlášku k dennímu studiu si můžete stáhnout zde. Přihlášku k dálkovému studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě profilových předmětů (ČJL, CJ, M, zeměpis).
Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 15 žáků do denní formy studia a 20 žáků do dálkového studia.

Povinné vyučovací předměty    
Český jazyk a literatura 6  
Cizí jazyk 8  
Základy společenských věd 5  
Matematika 9  
Zeměpis 4  
Tělesná výchova 4  
Ekonomika a řízení 4,5  
Poštovní technologie 8  
Psychologie řízení 1,5  
Základy práva 2  
Informační a komunikační technologie 2(2)  
Obchodní administrativa
1(1)
 
Marketing a management
1
 
Praktické vyučování
 6  
Matematický seminář  2