Logistické a finanční služby
OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

OBOR LOGISTIKA

 

 

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY1

OBOR LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

 

TENTO UČEBNÍ OBOR

37-51-H/01 MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY

OBOR LOGISTIKA A PŘEPRAVA

 

„Čichnovka je taková moje srdeční záležitost, šla bych na ni znovu s nadšením“ HANKA, absolventka oboru (video)


m.jpg

POPIS OBORU LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon poštovních a peněžních služeb
v poštovnictví a v drobném bankovnictví. Absolventi zvládají provozní technologie poštovních a peněžních služeb, práci s technickými provozními prostředky, obchodně-podnikatelské, administrativní a organizační činnosti.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi oboru se uplatní zejména v odvětví poštovnictví, v podnicích přepravních služeb, v drobném bankovnictví. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v dalších povoláních zaměřených na administrativní a ekonomické činnosti ve všech právních formách podnikatelských subjektů.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna; Global Tele Sales Brno s.r.o. a Lufthansa company; Česká pošta, s.p. aj.S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

banner_posta

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 43%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 pro obě zaměření oboru celkem 60 žáků.


V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Obchodní administrativa 4(4)
Český jazyk a literatura 12(2) Ekonomika 6
Cizí jazyk I 12 Právní nauka 2
Konverzace v cizím jazyce I 2 Marketing a management 2
Cizí jazyk II 8 Logistické a finanční služby 15
Dějepis 2 Praktické vyučování 24(24)
Občanská nauka 2 Logistické a finanční služby
15
Základy přírodních věd 4 Praktické vyučování
24(24)
Matematika 10 Zeměpis
8
Tělesná výchova 8 Aplikovaná psychologie
2
Informační a komunikační technologie
5(5) Matematický seminář 2(2)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.