Obor vzdělání

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 OTEVÍRÁME

STUDIJNÍ OBOR:

NOVINKA

18-20-M/01 Informační technologie

OBOR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

obo_2016_kb.jpg

POPIS OBORU KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Žádost o spuštění pilotního ověřování nového oboru Kybernetická bezpečnost na dvou středních školách v ČR podal na MŠMT Svaz průmyslu a obchodu ČR. Ten oslovil v rámci sektorové dohody o kybernetické bezpečnosti naši  Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví a  Smíchovskou střední průmyslovou školu s nabídkou, aby na nich byl tento nový obor pilotován od školního roku 2017/2018.

Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika datových analýz a programátora specifických algoritmů.Rovněž mohou zastávat pozice operátora kybernetického centra. Na odborné výuce se podílejí odborníci z praxe. Absolventi oboru jsou velice žádáni na trhu práce.Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí.

 

 

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Na pilotním ověřování nového oboru, stejně jako na jeho obsahu, bude probíhat spolupráce skupin v Brně a Praze, přičemž v Brně půjde o odborné firmy a organizace (např. Cisco, Network Security Monitoring Cluster, KYBEZ, Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně (NCKB), AFCEA a další.), stejně pak i partnerské vysoké školy v regionu.
S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznámí ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu, zejména pak v oblasti kybernetické bezpečnosti. Stanou se tak velice žádanými na trhu práce.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. 

Orientační průměr je do 1,8. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání pro obě zaměření oboru je pro školní rok 2017/2018 60 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Programování
9 (9)
Český jazyk a literatura 12
Databázové systémy 2 (2)
Cizí jazyk I 12 Úvod do kybernetické bezpečnosti
2
Konverzace v cizím jazyce I
2
Právo a normy 4
Cizí jazyk II
8
Informační sítě 7
Dějepis 2 Operační systémy 4
Občanská nauka 3 Bezpečnostní technologie 3
Fyzika 4 Hardware 4
Chemie a ekologie 3 Aplikace kybernetické bezpečnosti
4
Matematika 14 Technická angličtina 5(5)
Tělesná výchova 8 Praktické vyučování 13 (13)
Informační a komunikační technologie 4(4) Matematický seminář
   2(2)
Ekonomika 3

Hodnoty uvedené v závorkách znamenají cvičení z daného předmětu.