MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dle RVP)

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 

NOVINKA

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY (dle RVP)

BEZPEČNOST DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

ZKRÁCENÉ STUDIUM:

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (dle RVP)

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

 

 

obo_2016_kb.jpg
  

POPIS OBORU MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Absolventi jednoletého pomaturitního oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti, zejména ve státní správě a ve společnostech, které patří do kritické infrastruktury státu. Na výuce se podílejí odborníci z praxe. Absolventi oboru jsou velice žádáni na trhu práce.

 

Absolventi oboru mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu, zejména pak v oblasti kybernetické bezpečnosti. Stanou se tak velice žádanými na trhu práce.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přijímací zkoušky se nekonají, přijetí je na základě úspěšně vykonané maturitní zkoušky. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 30 žáků.

 Přihláška ke vzdělávání je ke stažení zde.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty
Anglický jazyk
2/2
Tělesná výchova
2/2
Management
2
Právo a normy
4
Bezpečnost ICT 1
Ekonomika 2
Účetnictví
2
Fiktivní firma
3/3
Informační sítě
4
Operační systémy
4
Hardware
3
Praktické vyučování
3/3
Souvislá praxe 3 týdny

Hodnoty uvedené v závorkách znamenají cvičení z daného předmětu.