BEZPEČNOST DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dle RVP)

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 

NOVINKA

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY (dle RVP)

BEZPEČNOST DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

ZKRÁCENÉ STUDIUM:

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (dle RVP)

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

 

„Čichnovka je taková moje srdeční záležitost, šla bych na ni znovu s nadšením“ HANKA, absolventka oboru (video)

m.jpg

POPIS OBORU BEZPEČNOST DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Obor reaguje na naléhavou potřebu zaměstnavatelů nejen z veřejné správy, ale i komerční sféry. Absolventi oboru najdou uplatnění při zpracování informačního auditu organizací, analýze rizik, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů včetně úpravy a přípravy bezpečnostní dokumentace organizace v souladu s nařízením  na ochranu  osobních údajů (GDPR).

 

Na výuce se podílejí odborníci z praxe.

Absolventi oboru se uplatní zejména v odvětví poštovnictví, v podnicích přepravních služeb, v drobném bankovnictví. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v dalších povoláních zaměřených na administrativní a ekonomické činnosti ve všech právních formách podnikatelských subjektů.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna; Global Tele Sales Brno s.r.o. a Lufthansa company; Česká pošta, s.p. aj.S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

banner_posta

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 43%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 pro obě zaměření oboru celkem 60 žáků.


V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

 

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
12
Cizí jazyk I
12
Konverzace v cizím jazyce
2
Cizí jazyk II
8
Dějepis 2
Občanská nauka 2
Základy přírodních věd
4
Matematika
12
Tělesná výchova
8
Informační a komunikační technologie
6
Obchodní administrativa
5
Ekonomika
10
Logistika 10
Právo a normy 7
Kybernetické prostředí 10
Marketing a management 4
Aplikovaná psychologie 2
Praktické vyučování    18

 

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.