Zkrácené studium

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

OBOR MECHANIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

 „Kdybych si mohl znovu vybrat střední školu, rozhodl bych se stejně“ JIRKA, absolvent oboru (video)


me.jpg POPIS OBORU MECHANIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Pomaturitní dvouletý vzdělávací program je určen zejména absolventům, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou všeobecného zaměření. Studiem lze získat další maturitní vysvědčení z oblasti hardware a software PC včetně správy počítačových sítí. Obor klade důraz především na praktickou část výuky, kterou vhodně vyvažuje teorií.
 
 

Výuka probíhá ve spolupráci s celou řadou významných partnerů, potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů jako jsou např.: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.; UNIS COMPUTERS, spol. s r.o.; Gity, a.s., QnetCZ, s.r.o.; MAXPROGRES, s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj.. Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC – IT Essentials I  a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA nebo databázových systémů DB2.

Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí. 

Uchazeči musí mít na přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke dvouletému studiu si můžete stáhnout zde.  

Přijímací zkoušky se nekonají, přijetí je na základě úspěšně vykonané maturitní zkoušky. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je ve školním roce 2017/2018 30 žáků pro obě zaměření zkáceného vzdělávání.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.