Obory vzdělání
OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

18-20-M/01 Informační technologie

OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

OBOR MECHANIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

 „Kdybych si mohl znovu vybrat střední školu, rozhodl bych se stejně“ JIRKA, absolvent oboru (video)


obo_2012_it1.jpg   POPIS OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Obor poskytuje žákům soubor teoretických a praktických poznatků souvisejících se správou informačních systémů, počítačových sítí, operačních systémů a konfigurací síťových zařízení. Absolvent má přehled a umí využívat techniku pro běžnou agendu, prezentaci firmy včetně tvorby webových stránek. Ovládá grafické programy, databázové systémy a vytváří aplikace prostřednictvím programovacího jazyka.
 
Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC - IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA a databázového systému DB2.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí.
Výuka probíhá ve spolupráci s celou řadou významných partnerů, potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů jako jsou např.: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.; UNIS COMPUTERS, spol. s r.o.; Gity, a.s., QnetCZ, s.r.o.; MAXPROGRES, s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 56%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. 

. Orientační průměr je do 1,8. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání pro obě zaměření oboru je pro školní rok 2018/2019 60 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Programování I 8 (8)
Český jazyk a literatura 12 (2) Programování II 4 (4)
Cizí jazyk I 12 Ekonomika 3
Cizí jazyk II 8 Základy elektrotechniky 5
Konverzace v cizím jazyce I 2 Elektrická měření 5 (3)
Dějepis 2 Hardware 4
Občanská nauka 3 Operační systémy 4
Fyzika 4 Multimédia 2
Chemie a ekologie 3 Informační sítě 6,5
Matematika 14 Technická angličtina 5(5)
Tělesná výchova 8 Praktické vyučování 13 (13)
Informační a komunikační technologie 4 (4) Matematický seminář     2(2)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.