Obory vzdělání
OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

18-20-M/01 Informační technologie

OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

OBOR MECHANIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

 „Kdybych si mohl znovu vybrat střední školu, rozhodl bych se stejně“ JIRKA, absolvent oboru (video)


obo_2012_it1.jpg   POPIS OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Obor poskytuje žákům soubor teoretických a praktických poznatků souvisejících se správou informačních systémů, počítačových sítí, operačních systémů a konfigurací síťových zařízení. Absolvent má přehled a umí využívat techniku pro běžnou agendu, prezentaci firmy včetně tvorby webových stránek. Ovládá grafické programy, databázové systémy a vytváří aplikace prostřednictvím programovacího jazyka.
 
Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC - IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA a databázového systému DB2.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí.
Výuka probíhá ve spolupráci s celou řadou významných partnerů, potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů jako jsou např.: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.; UNIS COMPUTERS, spol. s r.o.; Gity, a.s., QnetCZ, s.r.o.; MAXPROGRES, s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj. S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 56%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.
 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. 

Orientační průměr je do 1,8. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání pro obě zaměření oboru je pro školní rok 2019/2020 60 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Informační a komunikační technologie
3(3)
Český jazyk a literatura 12 Maturitní projekt
2(2)
Cizí jazyk I 12(12) Ekonomika 3
Konverzace v cizím jazyce I
2(2)
Základy elektrotechniky 2
Cizí jazyk II 8(8)
Elektrická měření 3(2)
Dějepis 2 Hardware 5
Občanská nauka 4 Operační systémy 12(6)
Fyzika 4 Multimédia 2(2)
Chemie a ekologie 3 Informační sítě 10(10)
Matematika 14 Programování
10(10)
Matematický seminář
1(1)
Databázové systémy
3(3)
Tělesná výchova
8
Technická angličtina
    3(3)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.