Mechanik informačních technologií
OTEVÍRÁME TYTO STUDIJNÍ OBORY:

18-20-M/01 Informační technologie

OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

OBOR MECHANIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

 „Kdybych si mohl znovu vybrat střední školu, rozhodl bych se stejně“ JIRKA, absolvent oboru (video)


me.jpg POPIS OBORU MECHANIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Obor připravuje odborníky pro montáž, instalaci a servis výpočetní techniky včetně projekce a správy počítačových sítí. Obor klade důraz především na praktickou část výuky, kterou vhodně vyvažuje teorií.
 
 Během studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC - IT Essentials I a z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA a databázového systému DB2.

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

V průběhu vzdělávání mohou žáci získat stipendium Správy železniční dopravní cesty, s. o. nebo Českých drah, a. s.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí. Výuka probíhá ve spolupráci s celou řadou významných partnerů, potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů jako jsou např.: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.; UNIS COMPUTERS, spol. s r.o.; Gity, a.s., QnetCZ, s.r.o.; MAXPROGRES, s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj.S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.

Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 56%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. 

 Orientační průměr je do 2,0. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro obě zaměření oboru pro školní rok 2019/2020 30 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty  
 
Český jazyk a literatura 12 Ekonomika
3
Cizí jazyk 12(12) Základy elektrotechniky
6
Konverzace v cizím jazyce 2(2) Elektronika
6
Dějepis 2
Elektrická měření
3
Občanská nauka 3 Technické kreslení
2(1)
Fyzika 4 Číslicová technika
5
Chemie a ekologie 2 Informační sítě
5
Matematika 12 Odborný výcvik
31(31)
Tělesná výchova 8 Matematický seminář
2(2)
Informační a komunikační technologie 8(8)    


Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.