Obory vzdělání

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

         BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

 

„Praktické znalosti z bankovnictví, které jsem na Čichnovce získala, byly pro mého zaměstnavatele výhodou“ NIKOL, absolventka oboru (video)

 

obo_2012_ban1.jpg  

POPIS OBORU BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Vzdělávací program připravuje středoškolsky vzdělané odborníky pro oblast bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry a v oblasti ekonomicko-administrativních prací. Absolvent je připravován k vykonávaní kvalifikovaných činností, které souvisejí s agendami bankovních a ojišťovacích produktů, jejich technologií a evidencí, s obchodováním s cennými papíry a zpracováním ekonomických informací.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti provozních činností finančnictví
a v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích ve sférách národního hospodářství.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např. Komerční banka, a.s.; Kooperativa pojišťovna, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Česká pojišťovna, a.s.; Raiffeisenbank a.s. aj.S pracovním prostředím těchto firem se žáci seznamují ve druhém a třetím ročníku vzdělávání v rámci souvislých praxí.


Úspěšnost našich žáků, kteří se ucházejí o další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, je 53%.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ a z přijímacích zkoušek z centrálně zadávaných testů. Orientační průměr je do 1,6. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 je 30 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

Povinné vyučovací předměty   Ekonomika 6
Český jazyk a literatura 12(2) Marketingová komunikace 2
Cizí jazyk I 12 Bankovnictví a pojišťovnictví 13
Konverzace v cizím jazyce I 2 Účetnictví 4(4)
Cizí jazyk II 8 Základy práva 4
Dějepis 2 Aplikovaná psychologie 2
Občanská nauka 3 Hospodářský zeměpis 4
Základy přírodních věd 4 Praktické vyučování 18(18)
Matematika 12 Matematický seminář
2(2)
Tělesná výchova 8

Informační a komunikační technologie
5(5)

Obchodní administrativa
5(5)    

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.