Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019 pro žáky


Školní rok 2018/2019 začíná

Slavnostní zahájení:

-     2.–4. ročník + denní forma nástavbového vzdělávání, zkráceného vzdělávání management kybernetické bezpečnosti;

-     1. ročníky oborů mobilní aplikace, kybernetická bezpečnost, spojový mechanik, elektromechanik, manipulant poštovního provozu a přepravy, mechanik elektrotechnik

-     pro 1. ročníky oborů bankovnictví a pojišťovnictví, logistika, informační technologie, bezpečnost dat ve veřejné správě

3. 9. 2018

 

3. 9. 2018 v 7:50 hod.

 

3. 9. 2018 v 8:15 hod.

 

3. 9. 2018 v 9:00 hod.

Společná část státní maturitní zkoušky podzim 2018 – DT a PP

3. 9. 2018 – 7. 9. 2018

Zahájení pravidelného vyučování podle rozvrhu sudého týdne

4. 9. 2018

Vydávání učebnic ve spolupráci s knihovnou dle podmínek a rozpisu

5. – 21. 9. 2018

Atletický pětiboj pro 1. ročníky

5. a 6. 9. 2018

Praktické maturitní zkoušky – IT4, PF4, MIT4, LG4

10. 9. 2018

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 2. ročník v 10:30 hodin

10. 9. 2018

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 3. ročník ve 12:30 hodin

10. 9. 2018

Zahájení výuky zkráceného vzdělávání oboru informační a komunikační technologie 13:30 hodin ( 1. a 2. ročník)

10. 9. 2018

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

10. – 12. 9. 2018

Praktické maturitní zkoušky IK4

11. – 13. 9. 2018

Ústní maturitní zkoušky – podzim 2018 – společná i profilová část

- IT4, PF4, MKB1

- LG4, MIT4, NPZ2

- IK4

 

13. 9. 2018

14. 9. 2018

17. – 19. 9. 2018

Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín dle rozpisu

-       písemná část

-       praktická část

-       ústní část

 

17. 9. 2018

18. – 19. 9. 2018

20. 9.2018

Výběr témat maturitních prací technických oborů a zvěřejnění termínů konzultací v informačním systému školy

17. – 21. 9. 2018

Brněnské dny zdraví – přednášky

21. – 30. 9. 2018

Evropský den jazyků

26. 9. 2018

Losování témat maturitních prací – technické obory

27. 9. 2018

Zadání ročníkových prací + výběr témat žáky

27. 9. 2018

Zveřejnění školního seznamu literárních děl pro ústní část společné části státní maturitní zkoušky

27. 9. 2018

Den české státnosti – státní svátek

28. 9. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

1. 10. 2018

Konverzační hodiny anglického jazyka se zahraničními studenty – projekt EDISON

1. – 5. 10. 2018

Celostátní kolo soutěže Logistik Junior 2018

2. - 4. 10. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

8. 10. 2018

Oznámení tematických okruhů pro závěrečné zkoušky

do 12. 10. 2018

Předání písemného zadání maturitních prací závěrečným ročníkům

19. 10. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

22. 10. 2018

Gaudeamus – veletrh VŠ, VOŠ

23. – 26. 10. 2018

Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek

28. 10. 2018

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

5. 11. 2018

Povinné konzultace s vedoucími maturitních prací

-     technické i netechnické obory

 

5. – 9. 11. 2018

Den válečných veteránů – významný den ČR

11. 11. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

12. 11. 2018

Členská schůze Sdružení rodičů v 15:00 hodin ve společenském sále

16. 11. 2018

Hovorové hodiny s rodiči 15:30–18:00 hodin

16. 11. 2018

Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek

17. 11. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

19. 11. 2018

Veletrh středních škol Brno

22. – 24. 11. 2018

Dny otevřených dveří:

-     v pátek 14:00–18:00 hodin

-     v sobotu 9:00–12:00 hodin

-     ve středu 15:00–18:00 hodin

 

30. 11. 2018, 18. 1. 2019

1. 12. 2018, 19. 1. 2019

12. 12. 2018, 23. 1., 30.1., 6.2.+ + 20. 2. 2019  

Podání přihlášky žáků maturitních ročníků pro jarní termín státní maturitní zkoušky

3.  12. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

3.  12. 2018

Souvislá praxe třídy MKB1

3. – 21. 12. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

10. 12. 2018

Semináře pro maturitní ročníky

prosinec 2018

Předložení první verze maturitní práce vedoucím – technické i netechnické obory

14. 12. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

17. 12. 2018

Vánoční prázdniny + vánoční svátky

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Zveřejnění termínů společné části státních maturitních zkoušek

31. 12. 2018

Den obnovy samostatného českého státu – státní svátek

1. 1. 2019

Pravidelné vyučování začíná po vánočních prázdninách rozvrhem

lichého týdne

 

3. 1. 2019

Konzultace s vedoucími ročníkových prací 3. ročníků netechnických oborů a oborů IS a EM

3. – 19. 1. 2019

Zimní lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků

leden–březen 2019

Den památky Jana Palacha

16. 1. 2019

Povinné konzultace maturitních prací – technické i netechnické obory

21. 1. – 31. 1. 2019

Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí šk. roku 2018/2019

25. 1. 2019

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

27. 1. 2019

Pravidelné vyučování v I. pololetí končí vydáním vysvědčení

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1.  2. 2019

Pravidlené vyučování II. pololetí začíná rozvrhem sudého týdne

4.  2. 2019

Jarní prázdniny

11. – 17. 2.2019

Pravidelné vyučování po jarních prázdninách začíná rozvrhem sudého týdne

18. 2. 2019

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

18. 2. 2019

Předložení druhé verze maturitní práce vedoucím, technické i netech. obory

18. – 22. 2. 2019

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

25. 2. 2019

Termín pro podání přihlášek uchazečů do 1. ročníku všech forem vzdělávání pro školní rok 2019/2020

1. 3. 2019

Mezinárodní den žen – významný den ČR

8. 3. 2018

Termín pro odevzdání maturitních prací závěrečných ročníků

8. 3. 2019 do 12:00 hod.

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

11. 3. 2019

Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO)

12. 3. 2019

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

18. 3. 2019

Národní kolo soutěže odborných dovedností – Telekomunikační a informační technologie, Poštovní a finanční služby

březen 2019

Den narození J. A. Komenského, Den učitelů – významný den ČR

28. 3. 2019

Odevzdání seznamu literárních děl maturitních ročníků

29. 3. 2019

Společná část maturitní zkoušky - písemné práce z jazyků

od  1. 4. 2019

Termín odevzdání maturitní práce MKB1 - do 12:00 hodin 5.4.2019

Den vzdělanosti – významný den ČR

7. 4. 2019

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

8. 4. 2019

Hovorové hodiny s rodiči od 15.00 – 18.00 hodin

12. 4. 2019

I. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o vzdělávání v 1. ročníku všech forem vzdělávání ve školním roce 2018/2019, včetně přijímacích zkoušek

12. – 26. 4. 2019

Odevzdání ročníkových prací 3. ročníku oboru IS, EM

12. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

18. 4. 2019

Maturitní zkoušky – jarní termín – dle harmonogramu MZ

23. 4. – 10. 6. 2019

Souvislá odborná  praxe tříd LF3B, BP3, MIT3

23. 4. – 7. 5. 2019

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

26. 4. 2019

Termín pro odevzdání ročníkových prací nematuritních ročníků

26. 4. 2019 do 12:00 hod.

Vydání vysvědčení maturitním ročníkům

30. 4. 2019

Svátek práce – svátek

1. 5. 2019

Souvislá odborná praxe tříd ZIK1

2. 5. – 23. 5. 2019

Didaktické testy a písemné práce společné části dle rozpisu a termínů stanoveným MŠMT

2. 5. – 15. 5. 2019

Květnové povstání českého lidu – významný den ČR

5. 5. 2019

Den vítězství – státní svátek ČR

8. 5. 2019

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

13. 5. 2019

Souvislá odborná  praxe tříd  LF3A, NPZ1, IT3A

13. – 24. 5. 2019

Den rodin – významný den ČR

15. 5. 2019

Zpřístupnění výsledků didaktických testů dle rozpisu MŠMT

15. 5. 2019

Ústní část společné části státní maturitní zkoušky, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací

16. 5. – 10. 6. 2019

dle rozpisu

Souvislá odborná praxe   TEL3, IT3B

27. 5. – 7. 6. 2019

Závěrečné zkoušky

červen 2019

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

3. 6. 2019

Vyhlazení obce Lidice – významný den ČR

10. 6. 2019

Podání přihlášky žáků maturitních ročníků pro podzimní termín státní maturitní zkoušky

25. 6. 2019

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí 2018/2019

25. 6. 2019

Den památky obětí komunistického režimu – významný den ČR

27. 6. 2019

Pravidelné vyučování II. pololetí 2018/2019 končí vydáním vysvědčení

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny

29. 6. - 1. 9. 2019

Termíny pro opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

26. 8. – 30. 8. 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

2. 9. 2019