Organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2016/2017 pro žáky

 

Školní rok 2016/2017 začíná

Slavnostní zahájení:

-     2.–4. ročník + denní forma nástavbového studia;

-     1. ročníky oborů logistické a finanční služby, , bankovnictví a pojišťovnictví, mechanik informačních technologií, mechanik zabezpečovacích zařízení;

-     pro 1. ročníky oborů, informační a komunikační technologie, mobilní aplikace, informační technologie, elektromechanik, inteligentní sítě a zařízení, logistika a přeprava;

1. 9. 2016

 

1. 9. 2016 v 7:50 h

1. 9. 2016 v 8:15 h

 

 

 1. 9. 2016 v 9:00 h

Společná část státní maturitní zkoušky podzim 2016 – matematika + anglický jazyk (PP)

 1. 9. 2016

Semináře prezentačních schopností pro žáky 2. ročníků – dle rozpisu

září 2016 – červen 2017

Společná část státní maturitní zkoušky podzim 2016 – český jazyk a literatura – písemná část (DT + PP)

 

2. 9. 2016

Adaptační kurzy pro 1. ročníky dle rozpisu

 2. – 21. 9. 2016

Zahájení pravidelného vyučování podle rozvrhu lichého týdne

2. 9. 2016

Společná část státní maturitní zkoušky, podzim 2016 – anglický jazyk (DT), německý jazyk, ruský jazyk – písemná část (DT+PP), anglický jazyk (DT)

 

5. 9. 2016

Vydávání učebnic ve spolupráci s knihovnou dle podmínek a rozpisu

5. – 21. 9. 2016

Atletický pětiboj pro 1. ročníky

6. a  8. 9. 2016

Praktické maturitní zkoušky

8. - 9. 9. 2016

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 1. ročník v 8:30 hodin

12. 9. 2016

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 2. ročník v 10:30 hodin

12. 9. 2016

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 3. ročník v 12:30 hodin

12. 9. 2016

Zahájení výuky zkráceného vzdělávání oboru informační a komunikační technologie 10:30 hodin (1. ročník)

 12. 9. 2016

Ústní maturitní zkoušky podzim 2016 – dle rozpisu

12. –14. 9. 2016

Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín dle rozpisu

- písemná část

- praktická část

- ústní část

 

14. 9. 2016

15. – 16. 9. 2016

19. 9.2016

Student cup ve spolupráci se SŽDC

14. 9. 2016

Konverzační hodiny anglického jazyka se zahraničními studenty – projekt EDISON

19. – 23. 9. 2016

Výběr témat maturitních prací technických oborů a zvěřejnění termínů konzultací v informačním systému školy

19. – 23. 9. 2016

Brněnské dny zdraví – přednášky

23. 9. – 2. 10. 2016

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

21. 9. 2016

Projektové dny s rakouskou partnerskou školou v Kremži

září

Evropský den jazyků

26. 9. 2016

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7.50 hodin

26. 9. 2016

Den české státnosti – státní svátek

28. 9. 2016

Losování témat maturitních prací – technické obory

29. 9. 2016

Zadání ročníkových prací + výběr témat žáky

30. 9. 2016

Zveřejnění školního seznamu literárních děl pro ústní část společné části státní maturitní zkoušky

 30. 9. 2016

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

3. 10. 2016

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

10. 10. 2016

Celostátní kolo soutěže Logistik Junior 2016

11. – 13. 10. 2016

Předání písemného zadání ročníkových prací závěrečným ročníkům

14. 10. 2016

Oznámení tematických okruhů pro závěrečné zkoušky

do 14. 10. 2016

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

17. 10. 2016

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

24. 10. 2016

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. 2016

Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek

28. 10. 2016

Gaudeamus – veletrh VŠ, VOŠ

1. – 4. 11. 2016

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

7. 11. 2016

Povinné konzultace s vedoucími maturitních prací

- technické i netechnické obory

7. – 11. 11. 2016

Den válečných veteránů – významný den ČR

11. 11. 2016

Plenární zasedání Sdružení rodičů v 15:00 hodin ve společenském sále

11. 11. 2016

Hovorové hodiny s rodiči 15:30–18:00 hodin

11. 11. 2016

Konzultace 3.ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

14. 11. 2016

Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek

17. 11. 2016

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

21. 11. 2016

Veletrh středních škol Brno

25. – 26. 11. 2016

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

28. 11. 2016

Dny otevřených dveří:

-     v pátek 14:00–18:00 hodin

-     v sobotu 9:00–12:00 hodin

-     ve středu 15:00–18:00 hodin

 

2. 12. 2016, 20. 1. 2017

3. 12. 2016, 21. 1. 2017

25. 1.+ 1. 2.+ 8. 2.+ 15.2. + 22. 2. + 1. 3. 2017

Podání přihlášky žáků maturitních ročníků pro jarní termín státní maturitní zkoušky

 1.12. 2016

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

5.  12. 2016

Semináře pro maturitní ročníky

prosinec 2016

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

12. 12. 2016

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání - od 7:50 hodin

12. 12. 2016

Předložení první verze maturitní práce vedoucím – technické obory

16. 12. 2016

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

 19. 12. 2016

Vánoční prázdniny + vánoční svátky

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Zveřejnění termínů společné části státních maturitních zkoušek

31. 12. 2016

Den obnovy samostatného českého státu – státní svátek

1. 1. 2017

Pravidelné vyučování začíná po vánočních prázdninách rozvrhem lichého týdne

3. 1. 2017

Konzultace s vedoucími ročníkových prací 3. ročníků netechnických oborů a oborů IS a EM

 4. – 13. 1. 2017

Zimní lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků

leden–březen 2017

Den památky Jana Palacha

16. 1. 2017

Povinné konzultace maturitních prací – technické i netechnické obory

25. 1. – 3. 2. 2017

Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí šk. roku 2016/2017

27. 1. 2017

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

27. 1. 2017

Prezentace SŠ v nákupním centru Olympia

27. – 29. 1. 2017

Pravidelné vyučování v I. pololetí končí vydáním vysvědčení

31. 1. 2017

Pravidlené vyučování II. pololetí začíná rozvrhem I. týdne

1.  2. 2017

Pololetní prázdniny

3.  2. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

6. 2. 2017

 

 

Předložení druhé verze maturitní práce vedoucím, technické i netech. obory

6. – 10. 2. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

13. 2. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

20. 2. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

27. 2. 2017

Termín pro podání přihlášek uchazečů do 1. ročníku všech forem vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 1.3. 2017

Souvislá odborná praxe TMZ1

6. – 24. 3. 2017

Mezinárodní den žen – významný den ČR

8. 3. 2017

Termín pro odevzdání maturitních prací závěrečných ročníků

10. 3. 2017 do 12:00 hod.

Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO)

12. 3. 2017

Jarní prázdniny

13. – 19. 3. 2017

Pravidelné vyučování po jarních prázdninách začíná rozvrhem II. týdne

20. 3. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

20. 3. 2017

Národní kolo soutěže odborných dovedností – Telekomunikační a informační technologie

 22. – 23. 3. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

27. 3. 2017

Národní kolo soutěže odborných dovedností – Poštovní a finanční služby

28. – 30. 3. 2017

Den narození J. A. Komenského, Den učitelů – významný den ČR

28. 3. 2017

Odevzdání seznamu literárních děl maturitních ročníků

31. 3. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

3. 4. 2017

Hovorové hodiny s rodiči od 15:00 do 18:00 hodin

7. 4. 2017

Den vzdělanosti – významný den ČR

7. 4. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání od 7. 50 hod.

10. 4. 2017

Společná část maturitní zkoušky - písemná práce z jazyka českého a literatury

 11. 4. 2017

I. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o vzdělávání v 1. ročníku všech forem vzdělávání ve školním roce 2017/2018, včetně přijímacích zkoušek

12. – 30. 4. 2017

Velikonoční prázdniny

13. – 14. 4. 2017

Odevzdání ročníkových prací 3. ročníku oboru IS, EM

12. 4. 2017 do 12:00 h

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

24. 4. 2017

Souvislá odborná praxe tříd IK3, NPZ1, BP3, LG3, MIT2

24. 4. – 9.5.2017

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

25. 4. 2017

Maturitní zkoušky – jarní termín – dle harmonogramu MZ

24. 4. – 10. 6. 2017

Vydání vysvědčení maturitním ročníkům

28. 4. 2017

Termín pro odevzdání ročníkových prací nematuritních ročníků

28. 4. 2017 do 12:00 h

Svátek práce – svátek

1. 5. 2017

Souvislá odborná praxe tříd ZIK1

2. 5. – 23. 5. 2017

Didaktické testy a písemné práce společné části dle rozpisu a termínů stanoveným MŠMT

2. 5. – 9. 5. 2017

Květnové povstání českého lidu – významný den ČR

5. 5. 2017

Den vítězství – státní svátek ČR

8. 5. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

15. 5. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

15. 5. 2017

Souvislá odborná praxe tříd LG2, PIK2, IT2, MIT3

15. – 26. 5. 2017

Den rodin – významný den ČR

15. 5. 2017

Zpřístupnění výsledků didaktických testů dle rozpisu MŠMT

15. 5. 2017

Ústní část společné části státní maturitní zkoušky, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací

 16. 5. – 10. 6. 2017

dle rozpisu

Souvislá odborné praxe MOA2, IT3, BP2, PF3

29. 5. – 9. 6. 2017

Závěrečné zkoušky

červen 2017

Obhajoby ročníkových prací nematuritních ročníků

červen 2017

Sportovně turistický kurz Želetavka

červen 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

5. 6. 2017

Vyhlazení obce Lidice – významný den ČR

10. 6. 2017

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí 2016/2017

26. 6. 2017

Podání přihlášky žáků maturitních ročníků pro podzimní termín státní maturitní zkoušky

23. 6. 2017

Den památky obětí komunistického režimu – významný den ČR

27. 6. 2017

Pravidelné vyučování II. pololetí 2016/2017 končí vydáním vysvědčení

30. 6. 2017

Hlavní prázdniny

1. 7. – 1. 9. 2017

Termíny pro opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

28. 8. – 31. 8. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

4. 9. 2017