ŠKOLNÍ ČASOPIS

PREZENTAČNĚ INFORMAČNÍ KANÁL

Redakční rada je ve školním roce 2016/2017 tvořena žáky naší školy  a žáky domova mládeže, tedy i žáky jiných středních škol, kteří jsou na našem domově mládeže ubytováni. Redakční rada se schází vždy v souladu s plánem úseku VMV na konkrétní měsíc a její činnost řídí ZŘ VMV.

 Od ledna 2017 bylo vytváření školního časopisu v klasické tištěné podobě pozastaveno a začal být zpracováván projekt školního elektronického vysílání na 3 velkých obrazovkách  ve vstupním vestibulu školy. Na jeho realizaci se bud podílet redakční rada, mediální zástupci žákovské samosprávy, ale také i pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, kteří budou doplňovat celkový tok informací z jednotlivých úseků školy.

 Cílem školního vysílání je, kromě klasické prezentace školy v celé její šíři, poskytnout aktuální informace  o plánovaném dění na škole a také informace o výsledcích této činnosti.  Vysílání je určeno všem žákům a zaměstnancům školy a také jako informační servis i všem návštěvníkům našeho školního zařízení.