ŠKOLNÍ ČASOPIS

PREZENTAČNĚ INFORMAČNÍ KANÁL

Redakční rada je ve školním roce 2016-2017 tvořena žáky naší školy  a žáky domova mládeže, tedy i žáky jiných středních škol, kteří jsou na našem domově mládeže ubytováni. Redakční rada se schází vždy v souladu s plánem úseku VMV na konkrétní měsíc a její činnost řídí ZŘ VMV.

 Od ledna 2017 bylo vytváření školního časopisu v klasické tištěné podobě pozastaveno a začal být zpracováván projekt školního elektronického vysílání na 3 velkých obrazovkách  ve vstupním vestibulu školy. Na jeho realizaci se bud podílet redakční rada, mediální zástupci žákovské samosprávy, ale také i pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, kteří budou doplňovat celkový tok informací z jednotlivých úseků školy.

 Cílem školního vysílání je, kromě klasické prezentace školy v celé její šíři, poskytnout aktuální informace  o plánovaném dění na škole a také informace o výsledcích této činnosti.  Vysílání je určeno všem žákům a zaměstnancům školy a také jako informační servis i všem návštěvníkům našeho školního zařízení.

Starší čísla časopisu ke stažení 

Zde si můžete stáhnout školní časopis, který píší žáci naší školy a studenti ubytovaní na Domovu mládeže. Texty neprochází korekturou, proto omluvte případné pravopisné či stylistické přešlapy.

2006 - - podzim -
2007 - léto podzim -
2008 jaro léto podzim zima
2009 jaro léto podzim zima
2010 jaro léto podzim zima
2011 jaro léto podzim zima
2012 jaro léto podzim zima
2013 jaro léto podzim zima
2014 jaro léto podzim zima
2015