Školská rada

Členové Školské rady Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno na období 2014–2017

Školská rada je 9členná, její volební období jsou 3 roky. Tři členy jmenuje zřizovatel, tj. Jihomoravský kraj.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky

Členy školské rady za pedagogické pracovníky jsou:

  • Ing. Jan Brouček, CSc.,
  • Mgr. Josef Smékal,
  • Mgr. Jana Švihálková.

Členy školské rady jsou za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Členy školské rady jsou za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků jsou:

  • Ing. Jiří Homola,
  • Ing. Marie Krautová,
  • Ing. Vladimír Procházka.

Členy školské rady za zřizovatele

Členy školské rady za zřizovatele jsou:

  • p. Tomáš Buček,
  • p. Martin Filipčík,
  • p. Radek Plechatý.

V Brně 14. října 2014

zapsala:     JUDr. Dana Juříčková
schválil:     PaedDr. Vladimír Šimíček

Jednání Školské rady

Záznamy z jednání Školské rady Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23:

 

Volby do školské rady 2014

Kandidáti školské rady

Výsledky voleb do škoské rady 2014

 

Volby do školské rady 2017

Kandidáti školské rady 2017