Organizace školního roku

                                Organizace školního roku 2017/2018 pro žáky


Školní rok 2017/2018 začíná

Slavnostní zahájení:

-     2.–4. ročník + denní forma nástavbového vzdělávání, zkráceného vzdělávání management kybernetické bezpečnosti;

-     1. ročníky oborů mobilní aplikace, kybernetická bezpečnost, spojový mechanik, elektromechanik, manipulant poštovního provozu a přepravy, mechanik elektrotechnik

-     pro 1. ročníky oborů bankovnictví a pojišťovnictví, logistické a finační služby, informační technologie

4. 9. 2017

 

4. 9. 2017 v 7:50 hod.

 

4. 9. 2017 v 8:15 hod.

 

 

 4. 9. 2017 v 9:00 hod.

Společná část státní maturitní zkoušky podzim 2017 – DT a PP

 4. 9. 2017 – 8. 9. 2017

Zahájení pravidelného vyučování podle rozvrhu sudého týdne

5. 9. 2017

Vydávání učebnic ve spolupráci s knihovnou dle podmínek a rozpisu

6. – 22. 9. 2017

Praktické maturitní zkoušky

8. - 11. 9. 2017

Ústní maturitní zkoušky – podzim 2017 – společná i profilová část

12. a  13. 9. 2017

Atletický pětiboj pro 1. ročníky

12. a  13. 9. 2017

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 1. ročník v 8:30 hodin

11. 9. 2017

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 2. ročník v 10:30 hodin

11. 9. 2017

Zahájení výuky dálkového vzdělávání – 3. ročník ve 12:30 hodin

11. 9. 2017

Zahájení výuky zkráceného vzdělávání oboru informační a komunikační technologie 13:30 hodin ( 1. a 2. ročník)

11. 9. 2017

Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín dle rozpisu

-       písemná část

-       praktická část

-          ústní část

 

14. 9. 2017

15. – 18. 9. 2017

19. 9.2017

Výběr témat maturitních prací technických oborů a zvěřejnění termínů konzultací v informačním systému školy

 

18. – 22. 9. 2017

Brněnské dny zdraví – přednášky

22. – 1. 10. 2017

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

25. – 27. 9. 2017

Evropský den jazyků

26. 9. 2017

Den české státnosti – státní svátek

28. 9. 2017

Losování témat maturitních prací – technické obory

27. 9. 2017

Zadání ročníkových prací + výběr témat žáky

29. 9. 2017

Zveřejnění školního seznamu literárních děl pro ústní část společné části státní maturitní zkoušky

29. 9. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

2. 10. 2017

Konverzační hodiny anglického jazyka se zahraničními studenty – projekt EDISON

2. – 6. 10. 2017

Celostátní kolo soutěže Logistik Junior 2017

3. - 5. 10. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

9. 10. 2017

Mezinárodní strojírenský veletrh – prezentace školy

9. – 13. 10. 2017

Oznámení tematických okruhů pro závěrečné zkoušky

do 13. 10. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

16. 10. 2017

Předání písemného zadání ročníkových prací závěrečným ročníkům

18. 10. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

23. 10. 2017

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. 2017

Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek

28. 10. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

30 10. 2017

Gaudeamus – veletrh VŠ, VOŠ

31. – 3. 11. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

6. 11. 2017

Povinné konzultace s vedoucími maturitních prací

-     technické i netechnické obory

 

6. – 10. 11. 2017

Den válečných veteránů – významný den ČR

11. 11. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

13. 11. 2017

Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek

17. 11. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání od 7:50 hodin

20. 11. 2017

Plenární zasedání Sdružení rodičů v 15:00 hodin ve společenském sále

24. 11. 2017

Hovorové hodiny s rodiči 15:30–18:00 hodin

24. 11. 2017

Veletrh středních škol Brno

24. – 25. 11. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

27. 11. 2017

Dny otevřených dveří:

-     v pátek 14:00–18:00 hodin

-     v sobotu 9:00–12:00 hodin

-     ve středu 15:00–18:00 hodin

 

1. 12. 2017, 19. 1. 2018

2. 12. 2017, 20. 1. 2018

24. 1.+ 31.1.+ 14. 2.+  

      + 21. 2.  + 28. 2. 2018

Podání přihlášky žáků maturitních ročníků pro jarní termín státní maturitní zkoušky

1.  12. 2017

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

4.  12. 2017

Souvislá praxe třídy MKB1

4. – 22. 12. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

11. 12. 2017

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání - od 7:50 hodin

11. 12. 2017

Semináře pro maturitní ročníky

prosinec 2017

Předložení první verze maturitní práce vedoucím – technické obory

15. 12. 2017

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

 18. 12. 2017

Vánoční prázdniny + vánoční svátky

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Zveřejnění termínů společné části státních maturitních zkoušek

31. 12. 2017

Den obnovy samostatného českého státu – státní svátek

1. 1. 2018

Pravidelné vyučování začíná po vánočních prázdninách rozvrhem

lichého týdne

 

3. 1. 2018

Konzultace s vedoucími ročníkových prací 3. ročníků netechnických oborů a oborů IS a EM

3. – 19. 1. 2018

Zimní lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků

leden–březen 2018

Den památky Jana Palacha

16. 1. 2018

Povinné konzultace maturitních prací – technické i netechnické obory

22. 1. – 2. 2. 2018

Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí šk. roku 2017/2018

26. 1. 2018

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

27. 1. 2018

Prezentace SŠ v nákupním centru Olympia

26. – 28. 1. 2018

Pravidelné vyučování v I. pololetí končí vydáním vysvědčení

31. 1. 2018

Pravidlené vyučování II. pololetí začíná rozvrhem I. týdne

1.  2. 2018

Pololetní prázdniny

2.  2. 2018

Jarní prázdniny

5. – 11. 2.2018

Pravidelné vyučování po jarních prázdninách začíná rozvrhem lichého týdne

12. 2. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

12. 2. 2018

Předložení druhé verze maturitní práce vedoucím, technické i netech. obory

12. – 16. 2. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

26. 2. 2018

Termín pro podání přihlášek uchazečů do 1. ročníku všech forem vzdělávání pro školní rok 2018/2019

1.3. 2018

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

5. 3. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

12. 3. 2018

Mezinárodní den žen – významný den ČR

8. 3. 2018

Termín pro odevzdání maturitních prací závěrečných ročníků

9. 3. 2018 do 12:00 hod.

Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO)

12. 3. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

19. 3. 2018

Národní kolo soutěže odborných dovedností – Telekomunikační a informační technologie, Poštovní a finanční služby

březen 2018

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

26. 3. 2018

Den narození J. A. Komenského, Den učitelů – významný den ČR

28. 3. 2018

Odevzdání seznamu literárních děl maturitních ročníků

28. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

29. 3. – 30. 3. 2018

Hovorové hodiny s rodiči od 15.00 – 18.00 hodin

6. 4. 2018

Den vzdělanosti – významný den ČR

7. 4. 2018

Konzultace 3. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

9. 4. 2018

I. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o vzdělávání v 1. ročníku všech forem vzdělávání ve školním roce 2018/2019, včetně přijímacích zkoušek

 

12. – 28. 4. 2018

Odevzdání ročníkových prací 3. ročníku oboru IS, EM

13. 4. 2018

Společná část maturitní zkoušky - písemná práce z jazyka českého a literatury

duben 2018

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

23. 4. 2018

Maturitní zkoušky – jarní termín – dle harmonogramu MZ

23. 4. – 10. 6. 2018

Souvislá odborná praxe tříd MOA3, NPZ1, BP3, LG3, MIT2

23. 4. – 7. 5. 2018

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

25. 4. 2018

Termín pro odevzdání ročníkových prací nematuritních ročníků

27. 4. 2018 do 12:00 hod.

Vydání vysvědčení maturitním ročníkům

30. 4. 2018

Svátek práce – svátek

1. 5. 2018

Souvislá odborná praxe tříd ZIK1

2. 5. – 23. 5. 2018

Didaktické testy a písemné práce společné části dle rozpisu a termínů stanoveným MŠMT

2. 5. – 15. 5. 2018

Květnové povstání českého lidu – významný den ČR

5. 5. 2018

Den vítězství – státní svátek ČR

8. 5. 2018

Konzultace 1. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

14. 5. 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

14. 5. 2018

Souvislá odborná praxe tříd LF2A, LF2B, PIK3, IT3, MIT3

14. – 25. 5. 2018

Den rodin – významný den ČR

15. 5. 2018

Zpřístupnění výsledků didaktických testů dle rozpisu MŠMT

15. 5. 2018

Ústní část společné části státní maturitní zkoušky, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací

 16. 5. – 10. 6. 2018

dle rozpisu

Souvislá odborné praxe TEL2, IT3, BP2

28. 5. – 8. 6. 2018

Závěrečné zkoušky

červen 2018

Obhajoby ročníkových prací nematuritních ročníků

červen 2018

Sportovně turistický kurz Želetavka

červen 2018

Konzultace 2. ročníku dálkového vzdělávání – od 7:50 hodin

4. 6. 2018

Vyhlazení obce Lidice – významný den ČR

10. 6. 2018

Podání přihlášky žáků maturitních ročníků pro podzimní termín státní maturitní zkoušky

25. 6. 2018

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí 2017/2018

25. 6. 2018

Den památky obětí komunistického režimu – významný den ČR

27. 6. 2018

Pravidelné vyučování II. pololetí 2017/2018 končí vydáním vysvědčení

29. 6. 2018

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2018

Termíny pro opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

27. 8. – 31. 8. 2018

Zahájení školního roku 2018/2019

3. 9. 2018