Mezinárodní jazykové zkoušky

Jedinečná příležitost

Všichni žáci naší školy dostávají jedinečnou příležitost vykonat mezinárodní cambridgeské jazykové zkoušky KET, PET, FCE, CAE přímo v naší škole, a to s podstatnou slevou.

Stali jsme se partnerskou školou centra Cambridge Exam Centre P.A.R.K., jež funguje při Jazykové škole P.A.R.K., a podle dohody, kterou podepsal ředitel naší školy PaedDr. Vladimír Šimíček s ředitelem Jazykové školy Mgr. Romanem Kožnarem, budou mít žáci naší školy možnost připravovat se na zkoušky Cambridge ESOL v rámci běžné výuky, v níž se připravují i na vykonání maturitní zkoušky podle nových Školních vzdělávacích programů, nebo – pro vybrané kandidáty – v rámci kroužků mimo vyučování.

Zkoušky mohou vykonávat všichni žáci, po zaplacení poplatku a řádné registraci s uvedením kódu naší školy za zvýhodněných podmínek.  Při dostatečném počtu uchazečů lze uspořádat zkoušku přímo v naší škole.

Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávané, vedou studenty k lepší znalosti anglického jazyka a k lepšímu uplatnění na evropském trhu práce. Většina těchto zkoušek je spolehlivým ověřením znalosti anglického jazyka na základě Společného evropského referenčního rámce, což je i požadavek maturitní zkoušky. Pokud kandidát u cambridgeské zkoušky projeví vyšší než požadovanou znalost, je mu udělen certifikát na příslušné vyšší úrovni.

Bližší informace obdrží zájemci u svých učitelů anglického jazyka.

park_cec_rgb.jpg