Historie školy

Po přeložení pražského poštovního učiliště do Brna zahájilo 1. září 1949 svou činnost také nové technické učiliště na Kounicově ulici. Rozhodnutím nadřízených orgánů muselo však učiliště po dvou letech vyklidit budovu ředitelství pošt na Kounicově ulici a přestěhovat se do nevyhovujících prostor bývalého policejního ředitelství na Orlí ulici.

V roce 1951 bylo učiliště zařazeno do systému pracovních záloh a školským zákonem z roku 1960 se zařadilo mezi školy II. stupně, poskytující střední vzdělání.

Součástí učiliště byl domov mládeže, který zajišťoval ubytování. Pro žáky byla vždy připravena bohatá mimoškolní činnost s dobrými vysledky v různých soutěží.

V 80. letech se začínají budovat zcela nové a moderní objekty naší školy v Brně-Komíně, jehož součástí je také domov mládeže. V tomto novém komplexu ve školním roce 1993/1994 zahájilo Střední odborné učiliště spojů výuku.

Rozšířením vzdělávacího programu školy o obory střední odborné školy došlo od 1. září 1997 ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště spojů a Střední odbornou školu Brno. SOU spojů a SOŠ je samostatnou organizací s právní subjektivitou příspěvkového typu. Zajišťuje komplexní teoretickou i praktickou přípravu na povolání – tradičně pro oblast telekomunikací i pošt, nově pro bankovnictví a techniku administrativy. Po optimalizaci sítě škol se rozšířila oborová struktura od 1. ledna 1998 i o sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě. SOU spojů a SOŠ, jako centrum odborné přípravy regionálního a nadregionálního typu, zabezpečuje také rekvalifikaci dospělých a další druhy vzdělávání. Škola je vybavena moderní didaktickou a výpočetní a IT technikou. Učebny praktického vyučování a odborného výcviku jsou vybaveny nejmodernější technologií. Výchova mimo vyučování využívá moderně vybavený domov mládeže s klubovnami, účelově vybavenými kapacitami, tělocvičny, venkovní hrací plochy s lehkoatletickým areálem na umělém povrchu.

Vzdělávání zajišťují kvalifikovaní pedagogové. V rámci volných kapacit svých účelových zařízení vyvíjí škola také další vedlejší doplňkovou činnost v oblasti pronájmů, vzdělávání dospělých, v poskytování služeb ubytování, stravování a organizaci sportovních a kulturních akcí. Od října 1996 bylo v prostorách školy otevřeno internetové studio, které bylo v současnosti nahrazeno funkcí bezdrátového přístupu k síti internet wifi sítí v rámci celého areálu.

Od 1. září 2004 škola změnila název na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště informatiky a spojů Brno.

Od 1. září 2006 má škola nový název Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, tato změna byla provedena dodatkem č. 2 (č. j. 91/4 ze dne 15. června 2006), ke Zřizovací listině č. j. 98/8 ze dne 16. června 2005. Škola se stala lokální síťovou akademií CISCO. Umožňuje studentům technických maturitních oborů získat mezinárodně platné certifikáty síťových specialistů, rovněž i specialistů na ICT. Škola je zapojena do mnoha vzdělávacích projektů včetně ESF zaměřených do oborů vzdělávání.

Od 1. září 2012 byl název školy změněn na Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

PaedDr. Vladimír Šimíček (ředitel školy)

02.jpg