Domov mládeže

Ing. Miroslav Bárta
miroslav.barta@cichnovabrno.cz

zástupce ředitele
pro výchovu mimo vyučování

363, 187, 222
Danuše Doubková
danuse.doubkova@cichnovabrno.cz
vedoucí vychovatelka 184
Marcela Mikolášová 
marcela.mikolasova@cichnovabrno.cz
vedoucí vychovatelka 188
Mgr. Hana Trávníčková
info@cichnovabrno.cz
zástupce ředitele -
výchovná poradkyně
nábor žáků
286

SPOJOVATELKA                                                                                                541 123 353

ADRESA PRO KORESPONDENCI

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Čichnova 23, 624 00 Brno