Domov mládeže

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace (dále jen škola), vykonává rovněž činnost domova mládeže a školní jídelny, a to v areálu školy. Pro žáky, chlapce i dívky, je tak zajištěno ubytování a stravování. Kapacita domova mládeže je 695 lůžek.

Domov mládeže nabízí tyto školské služby žákům naší školy i ostatních středních škol a studentům vyšších odborných škol v Brně (dále jen žáci). Dlouhodobě poskytujeme školské služby i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. i s těžkým sluchovým postižením). Součástí ubytování je výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu Domova mládeže a Školní jídelny, která vede k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Domov je zařazen do I. kategorie, má dobré zázemí pro podporu studia žáků.

V domově mládeže je ubytování hotelového typu, tj. jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový pokoj, mají vždy společné sociální zařízení. V každém podlaží ve studovně je LED televize, dva počítače s volným přístupem na Internet, bezdrátové připojení WiFi k Internetu, k dispozici je lednice, varná konvice a mikrovlnná trouba. Pro zletilé žáky je možno, po splnění určitých podmínek, zajistit ubytování i o víkendech. Pro žáky, kteří mají odpolední vzdělávání, je v domově mládeže zajištěn (po dohodě) i dopolední pobyt.

 

      Pokoj.jpg  koupelna v DM.jpg 

Budovy DM

      Vestibul DM.jpg   Pokoj1.jpg                

Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně s vlastní kuchyní. K dispozici jsou i bufet a občerstvovací automaty ve vestibulu školy a domova mládeže s širokou nabídkou nápojů a občerstvení.

       Jidelna.JPG

Pro ubytované žáky je v domově mládeže připravován bohatý program v našem centru volného času. Všichni ubytovaní žáci a studenti mohou v domově mládeže aktivně trávit volný čas v mnoha zájmových útvarech. Zájemcům jsou k dispozici 2 tělocvičny, 3 posilovny, lehkoatletický stadion, volejbalové a tenisové kurty, společenský sál a specializované klubovny. V rámci volnočasových aktivit mohou navštěvovat zájmové kroužky sportovní (např. volejbal, basketbal, atletika, stolní tenis, tenis, nohejbal, florbal, sálová kopaná, kalanetika, Pétanque, stolní hry, posilovna) a kulturní a rukodělné (např. výtvarný, práce s proutím, Skleněná dílna, Tvořivá dílna, dramatický, vaření, šití, oděvní tvorba, textilní techniky, fotografický, environmentální, redakční rada), mohou také navštěvovat Informační centrum s žákovskou knihovnou, které je pravidelně doplňováno knižními novinkami, žáci zde mají k dispozici MacBooky, připojení k Internetu i k elektrické síti pro vlastní zařízení a multifunkční tiskárnu. V domově mládeže se uskutečňuje i řada volnočasových aktivit – projektů, přednášek, besed, kulturních aktivit, sportovních soutěží atd.

Podmínky v oblasti školských služeb (ubytování, stravování) řeší zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. Podrobnosti jsou upraveny prováděcími předpisy MŠMT ČR. Dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., v platném znění, je výše úplaty za ubytování žáků a studentů stanovena ředitelem školy na 1.300,- Kč měsíčně. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění, je výše úplaty za celodenní stravování rovněž stanovena ředitelem školy na 99,- Kč denně.

Pokud Vás náš domov mládeže zaujal a máte zájem o naše školské služby, těšíme se na Vás.

  • Přihlášky do domova mládeže  na školní rok 2019/2020 je možné podávat v pracovní dny v průběhu celého školního roku.

Tiskopisy přihlášky je možné vyzvednout na naší škole každý pracovní den:

Přihláška do domava mládeže na školní rok 2019/20

Kontakty

 

Domov mládeže
domov@cichnovabrno.cz
Čichnova 23, Brno, 624 00

ZŘ VMV
Ing. Miroslav Bárta
miroslav.barta@cichnovabrno.cz

zástupce ředitele
pro výchovu mimo vyučování

541 123 363

541 123 187

Bc. Danuše Doubková
danuse.doubkova@cichnovabrno.cz

vedoucí vychovatelka
domova mládeže

541 123 184

Mgr. Eva Danešová
eva.danesova@cichnovabrno.cz 

vedoucí vychovatelka
domova mládeže
541 123 188

Hlavní vychovatelna

informace

541 123 157

541 123 159

Michal Prudík
michal.prudik@cichnovabrno.cz
stravovací referent - informace o platbách
541 123 247
Spojovatelka spojuje všechny zaměstnance školy

541 123 353

Mgr. Monika Adamová vychovatelka klapka 123
Mgr. Eva Danešová vychovatelka klapka 134
Bc. Marie Dědečková vychovatelka klapka 135
Mgr. Marie Havlátová vychovatelka klapka 116
Bc. Jindra Havlíčková vychovatelka klapka 113
Petr Jankůj vychovatel klapka 341
Ivana Kostihová vychovatelka klapka 295
Ondřej Lanta, DiS. vychovatel klapka 145
PaedDr. Libuše Mazánková vychovatelka klapka 199
Irena Mensová vychovatelka klapka 144
Eliška Tomešová vychovatelka klapka112
Jarmila Peltanová vychovatelka klapka 141
Irena Ráblová vychovatelka klapka 115
Mgr. Hana Růžičková vychovatelka klapka 121
Mgr. Šárka Šalomonová vychovatelka klapka 142
Rostislav Šmíd vychovatel klapka 143
PaedDr. Arnošt Ujčík vychovatel klapka 136
Ivana Vítková vychovatel klapka 122
Alena Zapletalová vychovatelka klapka 119


Fotogalerie

SKOLA.JPG        Duha.JPG         

domov_duben_2010_04.jpg        domov_duben_2010_07.jpg

domov_duben_2010_06.jpg  domov_duben_2010_03.jpg   domov_duben_2010_05.jpg

Hriste1.JPG  Hriste.JPG domov_duben_2010_11.jpg

     domov_duben_2010_12.jpg  domov_duben_2010_13.jpg domov_duben_2010_17.jpg

     domov_duben_2010_14.jpg   domov_duben_2010_15.jpg domov_duben_2010_16.jpg

      domov_duben_2010_18.jpg domov_duben_2010_08.jpg  Infocentrum1.JPG

Infocentrum.JPG       Kinosal.jpg