Aktuálně
14.05.2017 - Český den proti rakovině - poděkování
Kyticka_2017_final-2.jpg

Středeční sbírka, která se uskutečnila na naší škole a v blízkém okolí, byla velmi úspěšná. Podařilo se nám prodat všechny objednané kytičky. Utržili jsme za ně 5 427,- Kč. Tuto částku jsme poukázali na účet Ligy proti rakovině. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům ze třídy IT1A a IT1B, kteří se prodeje aktivně účastnili. 

09.05.2017 - Český den proti rakovině
Kyticka_2017_final-2.jpg

Dne 10. května 2017 se naše škola připojí k jedné z nejstarších sbírek v ČR. Tato sbírka se koná již od roku 1996. Jejím hlavním cílem je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Nebuďte lhostejní a přispějte i vy! 


24.04.2017 - Soutěž v psaní na klávesnici
CIMG2257.JPG

V měsíci dubnu uspořádala předmětová komise obchodní administrativy soutěž v psaní na klávesnici netechnických oborů. Nejprve proběhla třídní kola v kompetenci příslušných vyučujících. Ti nejlepší žáci se probojovali do školního kola. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie (žáci 1. ročníků); II. kategorie (žáci 2., 3., 4. ročníků a 1. ročník nástavbového studia); celkem se zúčastnilo 29 soutěžících.

V první kategorii se umístili na oceněných místech tito žáci:

                                                      rychlost               chybovost          třída

1.            KUNZ MICHAL                       334,0                     0,17             LF1A

2.            DOAN DAVID                        183,0                     0,10             BP1

3.            NĚMCOVÁ ADÉLA                   194,0                     0,48             LFB1

Ve druhé kategorii se umístili na oceněných místech tito žáci:

                                                       rychlost               chybovost          třída

1.            LOUPOVÁ TEREZA                  267,1                     0,14              PF3

2.            DOLEŽALOVÁ ILONA               229,2                     0,12             BP4B

3.            SEČKAŘOVÁ LUDMILA             244,1                     0,31              BP2

Všem žákům děkujeme za účast, gratulujeme vítězům a přejeme všem další přesné a rychlé výkony!
   

18.04.2017 - Příběhy 20. století
8091031972_3661586180_b.jpg

Výsledkem intenzivní půlroční spolupráce se studentům třídy IT2 podařilo zdárně zapojit do soutěže Příběhy 20. století. Jejich příběhy můžete podpořit tak, že jim dáte svůj hlas.

Jedná se o 3 příběhy v kategorii studenti 16 - 18 let - Kde skončím, Tragédie na konci 2. sv. války a Historie Horních Bojanovic.

http://www.pribehy20stoleti.cz/archiv/

http://www.pribehy20stoleti.cz/archiv/?rok=2016&kategorie=kategorie-16-18

12.04.2017 - Kybersoutěž -- výsledky 2. kola
CIMG2287.JPG

V úterý 11. dubna 2017 navštívili naši školu členové soutěžního výboru celorepublikové soutěže v kybernetické bezpečnosti pan Petr Jirásek, pan Petr Hrůza, aby společně s vedením školy předali ceny úspěšným řešitelům 2. kola, kteří postoupili do finále soutěže, které proběhne dne 1. června 2017 v rámci veletrhu IDET 2017. Seznam žáků, kteří postoupili do finále: Kryštof Macek  (MOA2), Matěj Vopálka (MIT2), Jakub Smejkal (IT3), Tomáš Svoboda (MIT2), Lukáš Novotný (MIT1), Matěj Bareš (MIT2).

Blahopřejeme! 

Odkazy na oficiální anonymizovanou výsledkovou listinu - 2. kolo a seznam finalistů.

11.04.2017 - Mezinárodní veletrh fiktivních firem
DSC_3964.jpg

V březnu proběhl na naší škole 11. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem, kterého se zúčastnilo 37 fiktivních firem. Soutěžilo se v sedmi disciplínách – o nejlepší firemní prezentaci, obchodní stánek, vizitku, katalog, leták, video spot a maskota. Naši žáci získali krásné 1. a 3. místo v soutěži o nejlepšího firemního maskota. Velká gratulace a díky patří nejen našim žákům, ale všem účastníkům veletrhu.


10.04.2017 - FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
JSNS2017_2.jpg

Žáci prvních až třetích ročníků se svými učiteli společenskovědních předmětů v pátek 31. 3. 2017 zúčastnili filmového představení v brněnském kině Art v rámci celorepublikového festivalu Jeden svět na školách, tentokrát s podtitulem Umění spolupráce.

Měli možnost zhlédnout film dokumentaristů Barak a Tomera Heymanových Kdo mě teď bude mít rád? V němž se mohli seznámit as osudy židovského emigranta v Londýně Saara, pocházejícího ze sedmi dětí, který se ovšem s rodinou se vidí zřídka. Někteří sourozenci mu zazlívají, že odešel z Izraele do Londýna, někteří mají problém s jeho sexuální orientací a jiní se bojí, že by se od něj jejich děti mohly nakazit virem HIV. Saar po téměř dvaceti letech v cizině zvažuje návrat. Ten by ale znamenal nutnost postavit se důvodům, kvůli kterým utekl. Režisérské dvojici bratří Heymannových se podařilo získat důvěru protagonisty i jeho rodinných příslušníků, účastní se intimních konverzací o důvěře, strachu a letitých křivdách

Žáci měli možnost po představení podiskutovat se zasvěcenými odborníky-aktivisty a poznat realitu života HIV pozitivních a dozvědět se o možnostech osvěty k tomuto stále aktuálnímu tématu.

S sebou si pak odnesli nejen cenné znalosti a rozšířený pohled na svět, ale i řadu studijních a propagačních materiálů organizací bojujících za lidská práva.

07.04.2017 - Školní kolo soutěže Prezentiáda
CIMG2269.jpg

 

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se konalo školní kolo soutěže Prezentiáda - soutěžní týmy měly připravit a předvést prezentaci na jedno ze zadaných témat. Ačkoli bylo již jaro, téma "Láska, sex a něžnosti" zaujalo pouze jeden tým. Vlastní tvorba grafických prvků (velmi podařených) nestačila při prezentaci, neprosadili se v konkurenci ostatních týmů a žáci třídy IT2 Marcel Plch a Josef Vlach získali čtvrté místo.
První tři místa obsadily týmy ze třídy MOA2 - Tučbass (Tomáš Urbánek a David Tučka) představili peníze jako největší vynález všech dob a získali 3. místo.
Na druhé příčce se umístili Dlapíkovi kluci (Prokop Moravčík a Michal Vaněk) s vynálezem žárovky. Jejich prezentace zaujala i porotu kraje a byli vybráni do krajského kola soutěže.
První místo patří Kecalům (Jakubu Aminovi, Jiřímu Klementovi a Marku Kankovskému) za představení vynálezu automobilu.
Všem zúčastněným děkujeme za odvedenou práci a gratulujeme k úspěchu.
M. Sedláčková
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se konalo školní kolo soutěže Prezentiáda - soutěžní týmy měly připravit a předvést prezentaci na jedno ze zadaných témat. Ačkoli bylo již jaro, téma "Láska, sex a něžnosti" zaujalo pouze jeden tým. Vlastní tvorba grafických prvků (velmi podařených) nestačila při prezentaci, neprosadili se v konkurenci ostatních týmů a žáci třídy IT2 Marcel Plch a Josef Vlach získali čtvrté místo.První tři místa obsadily týmy ze třídy MOA2 - Tučbass (Tomáš Urbánek a David Tučka) představili peníze jako největší vynález všech dob a získali 3. místo.Na druhé příčce se umístili Dlapíkovi kluci (Prokop Moravčík a Michal Vaněk) s vynálezem žárovky. Jejich prezentace zaujala i porotu kraje a byli vybráni do krajského kola soutěže.První místo patří Kecalům (Jakubu Aminovi, Jiřímu Klementovi a Marku Kankovskému) za představení vynálezu automobilu.Všem zúčastněným děkujeme za odvedenou práci a gratulujeme k úspěchu.M. Sedláčková

 


03.04.2017 - Soutěž ve společenském chování
20170321.jpg

Již od roku 2008 se na naší škole koná pravidelně soutěž ve společenském chování organizovaná předmětovou komisí občanské nauky, kde si žáci zábavnou soutěžní formou osvojí a vyzkoušejí znalosti a dovednosti z oblasti etikety. Letošní ročník byl tudíž desátý, jubilejní.

Soutěž je určena studentům prvních ročníků čtyřletých i tříletých oborů. Z každé třídy je vybrána skupinka čtyř zástupců, kteří své spolužáky reprezentují.

Součástí soutěže je individuální test znalostí základních společenských pravidel, ale i pojmů z oblasti etiky a veřejného života. Dále studenti na kvízových otázkách v rámci skupin dokazují svou orientaci v základních společenských pojmech. A zlatým hřebem bývá obvykle předvádění stylizovaných scének, kde nám jednotlivá družstva předvádějí, jak se v danou situaci mají či nemají ve společnosti chovat.

V letošním kulatém ročníku se umístily tyto třídy:

1. místo: skupina třídy BP1 ve složení Petr Banda, Klára žejdlíková, Lucie Bílovská, Kateřina Hařmanská, která získala 156 bodů;

2. místo: třída IT1B se ziskem 151 bodů reprezentovaná týmem Jana Kučery, Tomáše Čapka, Lucie Šlesingerové a Petry Kuklínkové;

3. místo: třída LF1B, jež dosáhla 138 bodů, a to díky Karin Žaludové, Lucii Křížové, Mykhalu Cherchovychovi a Thomasu Hladíkovi.

Zvláštní uznání si zaslouží Mgr. Přibylová za přípravu vítězného týmu.

1. místo bylo již tradičně odměněno poukazem na společný oběd v restauraci pro členy týmu; skupiny na 2. a 3. místě získaly věcné a sladké ceny.

03.04.2017 - Soutěž poštovních dovedností
2017_post_dov.JPG

Ve dnech 28. a 30. března 2017 se v Plzni konala celostátní „Soutěž poštovních dovedností“. Zúčastnilo se jí 10 škol z celé České republiky a naše družstvo ve složení Tereza Loupová, Eva Škrlová a Ivana Vodičková z PF3 se umístilo na krásném čtvrtém místě. Jednotliví soutěžící si mezi sebou porovnali vědomosti, dovednosti a nasbírali nové zkušenosti.

Blahopřejeme!

 


<< První | < Předchozí | Následující > | Poslední >>